IslamBosna.ba– Allah kaže o Hidru: I nađoše jednog Našeg roba kojem smo milost Našu darovali  i onome što samo Mi znamo naučili. (Kehf, 65.)

To je ono što nam je svima potrebno: znanje i milost. Mi bismo trebali podjednako njegovati ova dva kvaliteta jer su oba nužna za jednog daiju.

Svi mi griješimo. Nijedan pojedinac ne može uvijek biti u pravu. Svačije mišljenje se prihvata ili odbacuje. Međutim, nikada neće doći vrijeme kada će se svi muslimani složiti na neistini. Moramo shvatiti da je jedan od najvažnijih ciljeva islama ujedinjavanje naših srca na vjeri i uputi. Svi mi moramo biti blagi pri pozivanju ljudi u istinu.

Na ovim temeljima naše mlade daije bi trebale učiti kako se ophoditi prema drugim ljudima. Osobe koje se bave islamom i pozivanjem drugih u njega – i čija namjera je da slijede sunnet Poslanika, s.a.v.s., najbolje što mogu – morali bi biti cijenjeni i poštovani zbog dobra kojeg rade. Daije se trebaju međusobno potpomagati na poslušnosti Allahu i pozivanju drugih ka istini. Kada oni koje pozivaju pogriješe trebaju ih ispraviti ne samo sa jasnim dokazom – već uz ljubaznost i poštovanje.

Moramo naučiti ljude da iako prepoznajemo šta je ispravno a šta pogrešno, mi  nemoramo pretjerivati u kritikovanju osoba zbog njihovih greški. Tužno je vidjeti muslimane koji slijede Kur’an i sunnet a da se jedni prema drugima ponašaju neprijateljski i sa prezirom.

Moramo poštovati jedni druge kao i učenjake iz prošlosti. U isto vrijeme, moramo poštovati i drugačija mišljenja. Ne smijemo izgubiti iz vida da ono što nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., donio je uputa. Islam je vjera koju je Allah objavio Svome Poslaniku. Bez obzira koliko učenjak bio poznat po svom znanju i iskrenosti, to ne znači da njegovi stavovi i mišljenja ne podliježu kritici. Učenjaci su se oduvijek razilazili u mišljenju a svoje stavove i mišljenja su uvijek zasnivali na Kur’anu i sunnetu. Ova je dužnost svih onih koji su uključeni u širenje vjere.

Islam, u svojoj mudrosti, nije usmjeren na samo jedan segment života. Moramo biti svjesni ovoga kada pozivamo muslimane na ispravno ponašanje i kada pozivamo u islam nemuslimane. Ne bismo trebali biti uskih shvatanja.

Primjera radi, pojedine daije svoju pažnju usmjeravaju ka političkom aktivizmu. Oni govore o jadnom stanju muslimanskog svijeta kao da svi problemi muslimana imaju političku osnovu i političko rješenje. Ovo je usko shvatanje.

Dalje, imamo daije koji žele ljudima govoriti samo o pobožnosti. Oni pozivaju na odgovornost zbog najmanjih manjkavosti karaktera i podstiču ih na najsuptilnije aspekte savršenstva dok zanemaruju ključne aspekte islama i vjere. Veliki broj daija je usvojio ovakav pristup zbog pozitivne reakcije slušalaca istomišljenika. Međutim, to nas može  dovesti do razvoja grupe muslimana koji su odsječeni od društva i koji se mogu čak ponašati neprijateljski prema prosječnom muslimanu. Ovakav pristup, na kraju, ne donosi opću dobrobit društvu. Sljedbenici ovakvog pristupa često izgube iz vida činjenicu da su oni ti koji treba da probude i njeguju dobrotu koja se može pronaći u svakom čovjeku.

Muslimanski predavači i daije trebaju imati praktični pristup, što zahtijeva prije svega potrebu da oni sami prvo razumiju koji aspekti islama su uistinu neosporni i koja pitanja su otvorena za drugačije pristupe i drugačije poglede. Pojašnjenje ovih razlika je jedno od osnovnih a ujedno i najvažnijih pitanja islamskog prava, koje je čvrsto utemeljeno na Kur’anu i sunnetu kao i na konsenzusu učenjaka.

Poslanici i vjerovjesnici su poslani ljudima koji su bili ogrezli u idolopoklonstvu. Oni koji žele slijediti put Poslanika, trebaju, također, biti spremni da razgovaraju sa svima. Svi su ljudi Allahova stvorenja. Svima njima je naređeno da čine dobro i da izbjegavaju zlo. Islamski predavači i daije moraju imati strpljenja kako bi izvršili ovaj zadatak, i oni moraju podsticati i podržavati jedan drugog na tom putu. Oni moraju tolerisati razlike u stvarima u kojima postoji prostor za različita mišljenja i moraju poštovati činjenicu da mogu imati različite pristupe.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Selman el-Auda

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba