IslamBosna.ba- Allah je Milostiv i Blag, u Njegovoj ruci je sva vlast i upravljanje. Uzvišeni Allah sve poznaje i nije mu potrebno nikoga upoznati i spoznati. Nema božanstva osim Njega, Njemu ibadet činimo, i samo se njemu molimo. Njegova vlast je veličanstvena. Uspio je onaj ko Njega moli, srećan je onaj ko u Njega polaže nade, spašen je onaj ko Njemu prepusti sve. Slavljen neka je Allah koji je sve stvorio i uputio. Nijedno stvorenje nije stvorio iz nemara, Njegova vlast je velika, njegov Mizan je uzdignut, Njegovo dobročinstvo je divno, a blagodati mnogobrojne.

Uzvišeni Allah poznaje sve tajne, On oprašta grijehe, pokriva sramote, otklanja nedaće i probleme, olakšava u nedaćama i daje propisano. Njegov blagoslov je neizmjeran, njegova svojstva najljepša, njegovi ajeti najveličanstveniji.

Kako su samo veličanstvene Njegove riječi, divni Njegovi propisi, njegova objava i kako brzo dolazi Njegovo olakšanje. Čovjek mu se samo pokornošću i poniznošću može približiti.

On, Uzvišeni hrani i napaja čovjeka, sudi i presuđuje, On čini da se nešto razdvaja i rastavlja, ponižava i daje počasti, napaja i zasićuje, uspostavlja veze i kida, daje i oduzima, pruža i uskraćuje, čuje i vidi, daje pobjedu ali i poraz. Onaj ko Njega za zaštitnika uzme bit će nagrađen, a onaj ko se trudi prema Njemu njegov trud će biti privaćen, djelo koje bude radi Njega urađeno biće blagodarno nagrađeno, Njegova stranka će pobijediti, Njegovi neprijatelji biti poraženi, protivnici iskorijenjeni. On uništava nasilnike, kažnjava grešnike, tvrdoglave i pakosnike.

Ko Njega uzme za pomoćnika neće biti ponižen, ko slijedi Njegovu uputu, taj će biti na pravome putu, ko Ga se bude bojao neće biti ponižen, ko od Njega bude tražio, nikada neće biti u nedostatku, On je Uzvišen i Silan.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Aid el-Karni

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba