IslamBosna.ba- Istaknuti katarski alim, šerijatski sudija, napisao je snažno pismo vrhovnom muftiji Saudijske Arabije zbog njegove fetve kojom opravdava bojkot malog zaljevskog emirata, Katara.
Šejh Enver el-Bedavi je uputio sljedeće pismo vrhovnom muftiji Saudijske Arabije Abdulazizu ibn Abdullahu Alu Šejhu zbog kompromitovanja vjere i izdaje iskonskog islamskog znanja o pravdi, pravičnosti i univerzalnom islamskom bratstvu degradirajućom fetvom koja podržava zamrzavanje diplomatskih odnosa između dva naroda koja povezuje islam:

Uvaženi muftija, izdali ste fetvu da je blokada i bojkot Katara dobro za stanovnike Katara, a na kraju fetve ste dali preporuku da se treba držati Kur’ana i sunneta, pa gdje to u Kur’anu i sunnetu možemo naći da je bojkot brata muslimana i potpuna morska, kopnena i zračna blokada i izolacija u njegovom interesu?

Hajte, pronađite barem jedan ajet ili argument iz Kur’ana i sunneta, čije slijeđenje oporučujete? Pred nama su i knjige sunneta, nađite barem jedan hadis, pa makar bio i slab, ili čak i izmišljen, koji može poslužiti kao argument vaše fetve?

Ukoliko se vi, uvaženi muftijo, niste u svojoj fetvi oslonili niti na Kur’an niti na sunnet, na osnovu čega ste, onda, donijeli ovakvu fetvu? Ili, ako hoćete, ovu tugu u ovako bitnim stvarima.

Uvaženi muftijo, silazi li vam objava sa nebesa? Ili ste nešto usnuli, pa ste na osnovu toga donijeli fetvu? Ili je to samo slijeđenje vladara bez riječi i pogovora?

Uvaženi muftijo…

Zar se bojkotom Katara ne kidaju rodbinske veze, čuje održavanje su naredili Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, i zabranili njihovo kidanje? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je prenio hadisi-kudsi od Uzvišenig Gospodara, koji kaže: Ja sam er-Rahman, a ti si er-rahim (rodbinske veze). Tvoje ime sam izveo iz Moga imena, pa ko vas spaja, taj je u vezi i samnom, a ko vas kida, taj je prekinuo vezu sa mnom.

Zar Uzvišeni Allah nije zabranio kidanje rodbinskih veza: I hoćete li, ako vam vlast damo, nered sijati i rodbinske veze kidati…

Znaš li, uvaženi muftijo, da je bojkot Katara prekinuo veze između muža i žene, oca i sina, majke i njene djece, pa, tako vam Allaha, koje je to dobro u ovome?

Znaš li, uvaženi muftijo, da su stanovnici Katara uskraćeni i spriječeni od posjete Mesdžidu el-Harama? Šta je u tome dobro?

Znaš li, uvaženi muftijo, da je saudijskom mladiću zabranjeno prisustvovati ukopu i klanjati dženazu svome ocu zbog tvoje fetve?

Znaš li da je tuga, žalost, briga i potištenost pogodila svakog od jedanaest hiljada supružnika, njihovu djecu, rođake i prijatelje zbog tvoje fetve?

Znaš li da se zbog tvoje odgovornosti čuju krici djece i plač rodbine koja se rastaje i srca im se kidaju? Šta je u tome dobro?

Znaš li, muftijo, da će svi oni početi prema vašem režimu i vašim vjerskim predvodnicima osjećati prezir. U njihovim srcima sijete mržnju prema zemlji i vladarima i onda se pitate odakle dolazi terorizam! Nadali smo se i željeli da ti budeš uzrok jedinstva, otklanjanja razlika i izmirenja među braćom. Željeli smo da budeš iskren savjetnik vladaru, slijedeći naredbe Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Nadali smo se da ćeš ti odvratiti vladara od nasilja koje čini, postupajući po riječima Poslanika, s.a.v.s: Pomozi svoga brata bio nasilnig ili mazlum. Ashabi rekoše: Znamo kako ga pomoći kad mu se nasilje čini, ali kako ga pomoći kada je on nasilnik? Poslanik, s.a.v.s., reče: Odvratite ga od nasilja.

Mislili smo da ćeš ti odvratiti od nasilja i nepravde vladare koji su nepravedno raspalili vatru bojkota i izolacije protiv braće u Kataru, a ne da ćeš ići pod njihove skute, pravdati njihovu nepravdu i neprijateljstvo. To je suprotno onome što su Allah i Poslanik, s.a.v.s., naredili.

Zar nisi pročitao riječi Uzvišenog: Vjernici su, doista, braća, zato izmirite svoju braću i bojte se Allaha, ne bi li vam se smilovao.

Zar nisi pročitao kur’anski ajet: Pomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se pomagati u grijehu i neprijateljstvu.

U šta ubrajate blokadu jednog muslimanskog naroda u mjesecu milosti, u dobročinstvo i bogobojaznost ili u grijeh i neprijateljstvo?

Zar Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije rekao: Musliman je brat muslimanu, neće mu nasilje učiniti, neće ga izdati, neće ga poniziti niti omalovažiti.

Zar šerijat nije zabranio izbjegavanje brata muslimana duže od tri dana, pa je istakao da onaj koji prvi nazove selam, taj je bolji?

Zar jedno od svojstava vjernika nije međusobno milostivi, pa je li bojkot i izolacija jedna od karakteristika milosti?

Zašto si, izdajući fetvu, zanemario sve ove jasne i očigledne argumente?

Očekujemo od vas, uvaženi muftijo, a to očekuje i cijeli islamski ummet, da korigujete vašu fetvu, koja je u suprotnosti sa Kur’anom, sunnetom i konsenzusom, da radite na ujedinjenju i otklanjanju svih uzroka nejedinstva među braćom, postupajući po riječima Uzvišenog: I čvrsto se Allahovog užeta držite, i nikako se ne razjedinjujte.

Molim Allaha da nas nadahne da činimo dobro i da činimo ono u čemu je dobro za ovaj ummet.

IslamBosna.ba