Beograd je do sada uspijevao da “odgaja” sebi odane, sebi poslušne Bošnjake pa se sada čudi i pita odakle nekima, poput muftije Zukorlića, hrabrost da se Beogradu suprotstave u njegovoj namjeri da ovlada Islamskom zajednicom, ne u Sandžaku i Srbiji, već u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, a nakon pacifikacije političkih, kulturnih i nacionalnih institucija u Bošnjaka.

Kako drugačije razumjeti što neki aktuelni političari u Bošnjaka javno kažu da njihova stranka nije bošnjačka stranka? Jesu li to Bošnjaci „šugav“ narod pa ih se odriču, a drugi obespravljuju? Zašto se intelektualna i politička elita u Bošnjaka ne smije brinuti o Bošnjacima izvan Bosne i Hercegovine? 

Zar Bosna i Hercegovina nije matična zemlja Bošnjaka koja bi se po Ustavu morala brinuti o manjinskim pravima Bošnjaka u svim državama u regionu i u svijetu. 

Svi narodi na Balkanu imaju matičnu zemlju, tj., državu koja se po svom Ustavu obavezala, na temelju međunarodnog prava, da bdije nad pravima manjinske zajednice svog naroda u susjednoj ili nekoj drugoj državi. 

To imaju Hrvati u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu od srane Hrvatske, to imaju Srbi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Albaniji od strane Srbije, to imaju Mađari u Srbiji i Hrvatskoj od strane Mađarske. 

Samo su Bošnjaci ostavljeni sami sebi na Balkanu, bez ičije ustavne, odnosno institucionalne brige o njihovim nacionalnim, kulturnim i jezičkim potrebama. 

Bošnjaci moraju ozbiljno razmotriti ova pitanja i shvatiti da im Islamska zajednica nije dovoljna za njihov opstanak i napredak. Bošnjacima je potrebna organizirana država i državna briga. 

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ukazuje na svu ozbiljnost i opasnost po našu slobodu od agresivnih tendencija obezvrjeđivanja nacionalnog i vjerskog identiteta Bošnjaka, tendencija razaranja Islamske zajednice kroz sve napadniju beogradsku taktiku ugrožavanja vjerskih prava i autonomije Islamske zajednice i nametanje podaničkog mentaliteta i sluganstva poput primjera Adema Zilkića i nametanja pokušaja sarajevske „sječe“ slobode sandžačkih bošnjačkih institucija čiju ulogu obavljaju i pojedini medijski djelatnici. 

Ono što se osjeti podsjeća na najgori propagandistički period selektivne diskreditacije i osporavanja naroda i ličnosti tokom devedesetih godina prošlog stoljeća, kaže se u saopćenju Službe za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni.

(SAN)

Leave a Reply

*

captcha *