U Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH danas je održana redovna sjednica Vijeća DTT Foruma na kojoj je usvojen prijedlog Akcionog plana prelaska sa analognog na digitalnu zemaljsku radiodifuziju. Prijedlog Akcionog plana, koji je rezulatat rada stručne komisije koju je formiralo Vijeće ministara BiH, između ostalog utvrđuje 01.12.2014. godine, kao konačni datum prelaska sa analogne na digitalnu radiodifuziju u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz RAK-a.

“Vijeće DTT Foruma je zadovoljno prijedlogom Akcionog plana koji je izradila stručna komisija DTT Foruma. Akcioni plan, koji definiše jasne dalje korake u provođenju Strategije prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u praksi, biće proslijeđen Vijeću ministara BiH na usvajanje”, istakao je predsjedavajući Vijeća DTT Foruma, ministar Rudo Vidović.

(tipba)

Leave a Reply

*

captcha *