On je, tokom skupštinske rasprave o informaciji o praćenju stanja u zakonodavstvu s posebnim osvrtom na ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, naveo kao primjer za svoju tvrdnju uzurpiranje imovine povratnika, napade na džamije i druge vjerske objekte i odnos entitetskih vlasti prema događajima u Srebrenici.

Kao primjer diskriminiranosti Adib Đozić navodi i činjenicu da nisu procesuirani počinioci genocida u Srebrenici, a ukazao je i na neusklađenost Ustava RS-a s međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima.

U informaciji koja je dostavljena Skupštini kaže se da je stanje u zakonodavstvu u RS-u zadovoljavajuće, iako su brojni vanjski i unutrašnji faktori nepovoljno utjecali na kvalitet propisa i konzistentnost pravnih normi.

Svake godine, kako se dodaje, postiže se sve veći nivo izgradnje koherentnog i konzistentnog pravnog sistema.

Vlada RS-a
smatra da je i dalje neophodno raditi na izgradnji i unapređivanju pravnog sistema, a aktivniju ulogu u tom procesu, osim entitetskog sekretarijata za zakonodavstvo, trebalo bi da preuzmu i ministarstva i organi uprave koji učestvuju u pripremi i predlaganju propisa.

U informaciji je još navedeno da je u prošloj godini poboljšano stanje ljudskih prava i sloboda u RS-u, a značajan napredak ostvaren je i u vezi s imovinskim odnosima.

Poslanici PDP-a zatražili su tokom rasprave da se Narodna skupština RS-a izjasni o njihovom zahtjevu da se na jednoj sjednici može razmatrati samo jedan prijedlog zakona po hitnom postupku, kao i da se s rokom od 90 dana organizira javna stručna rasprava o poštivanju načela zakonitosti i ustavnosti.

Uime SDS-a je upozoreno i na učestalost donošenja zakona po hitnom postupku u Skupštini te naglašeno da je u RS-u još na snazi veliki broj “prevaziđenih” zakona iz prethodnog perioda.

Izvor: Fena

Leave a Reply

*

captcha *