Vijeće EU-a pozvalo je u ponedjeljak Bugarsku i Rumuniju da ubrzaju i dovrše potrebne reforme u području pravosuđa i borbe protiv korupcije te zaključilo da uspostavljeni mehanizam za nadzor preuzetih obveza ostaje na snazi dok se ne postignu željeni rezultati.

Bugarska i Rumunija ušle su u EU 1. januara 2007. i tada je, s obzirom na to da u području pravosuđa, naročito u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, nisu ispunjavale tražene standarde, uveden mehanizam za praćenje tzv. Mehanizam za verifikaciju i suradnju (CVM).

“Vijeće ističe da mehanizam za verifikaciju i suradnju ostaje i dalje prikladno sredstvo za potporu Bugarskoj i Rumuniji u njihovim reformskim naporima kako bi postigle konkretne i trajne rezultate sukladno postavljenim ciljevima. U očekivanju željenih rezultata, taj mehanizam i dalje ostaje”, kaže se u zaključcima Vijeća za opće poslove, koje čine ministri vanjskih poslova ili ministri za evropska pitanja zemalja članica.

Vijeće poziva obje zemlje da “u sljedećim mjesecima pojačaju napore” kako bi ispunile preporuke iz izvještaja Evropske komisije.

Vijeće također ističe da su obje zemlje u najvećoj mjeri završile zakonodavni posao na uspostavi odgovarajućeg pravosudnog sistema i da je sada naglasak na provedbi donesenih zakona, prenijela je Hina.

Bugarska je pozvana da pojača napore kako bi postigla “uvjerljive rezultate u borbi protiv korupcije na visokoj razini te protiv organiziranog kriminala”, dok Rumunija treba procesuiranje korupcijskih slučajeva.

Bugarska i Rumunija su jedine članice koje su i nakon ulaska u EU ostale pod nadzorom Evropske komisije.

Komisija će sljedeći izvještaj o napretku tih zemalja objaviti u ljeto 2012. godine.

(dnevniavazba)

Leave a Reply

*

captcha *