Cijeli gradovi u Americi bili bi kontaminirani s bakterijama kako bi se ispitalo njihovo djelovanje na lokalno stanovništvo.

Šta je CIA tada stvarno radila?

CIA je jedna od najtajnovitijih agencija u svijetu koja koristi različite metode za ispitivanje. Kakve su oni eksperimente vršili u cilju razvijanja metoda ispitivanja? Ko je bio “pokusni kunić”? Kakvi su rezultati tih eksperimenata?

Tokom Drugog svjetskog rata, američka vlada koristila je posebne medicinske metode za kontrolu uma kojima su izlagane neke javne ličnosti, a metode kontrole uma su korišćene čak i u planiranju atentata na lidere zemalja u razvoju.

Neke metode bazirane su na širenju tih hemikalija za kontrolu uma putem cigara, paste za zube, ili pak tinte.

CIA je raspolagala milionima dolara kako bi razvila biološko oružje putem kojeg bi mogli napasti neprijatelja, i naravno kako bi razvila lijekove protiv tih bioloških sredstava. Primjer ovakvog oružja su antraks i bruceloza.

Godine 1966 u New Yorku je više miliona ljudi bilo izloženo djelovanju bakterije Bacillus subtilis niger varijanta. Bakterija je jednostavno do “pokusnih kunića” stizala putem ventilacionih sistema u metrou, a da oni o tome ništa nisu znali. U vozovima metroa boravili bi specijalni agenti koji su bilježili promjene kod ljudi nakon djelovanja bakterije

U ovom periodu CIA je razvila posebnu metodu za kontrolu uma korišćenjem droge Lisergična dietilamidna kiselina, ili LSD.

“Pokusni kunići” u eksperimentima za korišćenje LSD-a u metodama ispitivanja bili su dobrovoljci zatvorenici. Za uzvrat oni bi dobijali određenu količinu heroina.

sandžak-x.com

Leave a Reply

*

captcha *