lslamBosna.ba– Svojoj braći u islamu koji se žele oženiti želim postaviti pitanje koje iziskuje iskren odgovor. Ukoliko vam sestra ponudi brak, a bogatija je, obrazovanija i uspješnija od vas, ali je također i starija od vas i uz to je i udovica (ili razvedena) sa djecom, da li biste ozbiljno razmotrili njen prijedlog? I da li bi vaša porodica odobrila i podržala takav prijedlog?

Ne čudi me ukoliko je vaš odgovor NE- a moguće je da kod vas postoji i opravdana zabrinutost, ali smio bih se ‘kladiti’ (da je iole dozvoljeno) da bi većina braće odmah odbila takav prijedlog, jer to nije tip žene koji, oni ili njihovi roditelji, smatraju idealnom za suprugu.

Ali, ukoliko se pitanje samo malo izmijeni na „Da li biste prihvatili bračnu ponudu Hatidže, r.a.?, odgovor se  odjednom mijenja- koji bi to brat rekao makar hipotetičko ne, jednoj od najpoštovanijih žena u islamu, majci pravovjernih. Međutim, uzimajući u obzir prethodno pitanje, ovaj odgovor bi djelovao neiskreno jer istini za volju, u našem vremenu žene sa istim kvalitetima kao Hatidža, r.a., imaju velike poteškoće u nastojanju da se udaju.

Pokušajte se postaviti u položaj mladog Muhammeda, s.a.v.s., i samo na trenutak razmotrite koliko je radikalno drugačiji njegov sunnet od postojeće stigmatizacije sestara koje su u istom položaju kao Hatidža,r.a.

Hatidžina, r.a., dob

Dob sestre je ogromna odrednica njene pogodnosti, jer društveno okruženje je znatno više protiv nje kako je starija. Naše kulturne norme i tradicionalni standardi diktiraju da žene uvijek trebaju biti mlađe od svojih muževa, a vremenski raspon od decenije između njih se još smatra neprihvatljivim, dok se na to ukoliko je supruga starija nekoliko godina gleda kao na anomaliju, nešto što je neobično i za osuđivanje.

Da bi se stvari još više pogoršale, pojam ‘biološkog sata’ se dodaje kao prilog argumentu zašto se starije sestre vide kao manje poželjne, jer navodno ženina plodnost je nekako najvažnija za uspjeh njenog odnosa, braka. Kao student medicine, mogu vidjeti kako to može biti opravdana zabrinutost kad žena dosegne fiziološku menopauzu ili kada uslijed poodmakle dobi može doći do povećanog rizika od urođenih oboljenja ploda, ali jednostavno kao čovjek- plodnost sestre nije nešto što se može kontrolisati na zahtjev ili je proizvoljno odbaciti u smislu ‘njeno vrijeme je prošlo’. To nije samo bolno i bezosjećajno, već i ponižava njenu ženstvenost.

Prenosi se da je Hatidža, r.a., bila starija od Poslanika, s.a.v.s., a naš voljeni Poslanik, s.a.v.s., nije odbio ponudu zbog te činjenice, niti je doveo u pitanje njenu plodnost, niti joj je suptilno ukazao na to da je ‘njeno vrijeme prošlo’, već joj je plemenito uzvratio shodno njenom poštovanju prema njemu.

Obrazovanje, karijera i bogatstvo Hatidže, r.a.

Depresivno je vidjeti da su braća toliko bučna po pitanju zagovaranja obrazovanja i nezavisnosti  žena, a ipak da se toliko promijene i smatraju te iste sestre koje su to postigle neprihvatljivim jer im nedostaje naš kulturni kriterij ‘idealnog materijala za brak“. Čini se da je pojam jake, finansijski nezavisne, žene orijentirane ka karijeri stigmatiziran kao antiteza ideala majke- jer ih njihove karijere ili ambicije nekako čine manje sposobnim da budu majke ili postaju neadekvatne u ispunjavanju tradicionalne uloge žene kao supruge. A ovaj lažni, sveprisutni osjećaj je doprinio tužnoj realnosti- najostvarenije i najuspješnije sestre, koje su provele svoju mladost stečući dugotrajne diplome i ostvarujući karijere, su najčešće one koje su često odbijene u korist mlađih sestara koje su tradicionalno orijentirane ka ulozi domaćice.

Nije iznađujuće čuti zabrinutost da žene koje su obrazovanije ili bogatije se vide kao prijetnjom tradicionalnoj ulozi muža koji je opskrbitelj porodice- a možda ovo otkriva još dublje, unutrašnje probleme kako uspješnija i pametnija žena zadaje udarac osjećaju muškosti i ega, kao da je brak takmičenje i njen uspjeh kastrira njegova dostignuća.

Hatidža, r.a., je bila jedna od najbogatijih žena plemena Kurejš, a također oštroumna, poslovna žena koja je bila gazda u svojoj trgovini. U poređenju sa Poslanikom, s.a.v.s,, koji nije znao čitati, koji je bio siromašniji i radio je kod nje. A za Poslanika, s.a.v.s, biti u tako nižem položaju od Hatidže, r.a., i razmisliti o njenom prijedlogu bez ijedne negativne misli o svom egu ili muškosti govori o ogromnoj nesigurnosti današnjih muškaraca.

Raniji brakovi i zrelost Hatidže, r.a.

Teško je čak i zamisliti stres i emocionalni bol kroz koji prolaze parovi kada se razvedu, ili još gore, kada sestre postanu udovice. I stvarno je sramota da od svih potencijalnih bračnih partnera, one koje su najstigmatiziranije su sestre koje su razvedene ili udovice, a posebno one koje već imaju djecu.

Potpuno je razumljivo da veliki broj braće može biti oprezan po pitanju razvedenih potencijalnih partnera, kao i da nevoljno razmišljaju o partnerima koji već imaju djecu uz sve dodatne probleme i komplikacije do kojih može doći, ali često sistematsko kulturno potcjenjivanje i stvaranje poteškoća kod ponovne udaje  prouzrokuju emotivne borbe i ranjivost kada ove sestre pokušavaju ponovo izgraditi svoje živote.

Hatidža, r.a., je imala dva braka prije Poslanika, s.a.v.s, i u svakom od njih je imala djecu, a nakon smrti drugog muža ostala je udovicom. Uprkos teškom emotivnom stanju, nemoguće je da se ne primijeti koliko je bila strpljiva i samopouzdana, ne samo u odluci da se uda po treći put, već da prekine tradiciju i ponudi brak Poslaniku Muhammedu,s.a.v.s., u kulturi gdje se ispravnim smatralo da muškarac prosi ženu.

Poslanikovo, s.a.v.s., prihvatanje njene ponude, uprkos njenoj prošlosti, je vrijedna lekcija našoj, sadašnjoj generaciji koja bi trebala da se uzdigne iznad zaostalih shvatanja o našim ženama, i ponudi im veću zaštitu i podršku od one koje su imale u prošlosti, ili onima koje su ranjive, same ili nisu u stanju da se same brinu o sebi.

deco-line-2

Draga moja mlada braćo, ukoliko za bračni uzor uzimamo život Muhammeda,s.a.v.s., onda u najmanju ruku trebamo pokazati poštovanje prema ženama našeg ummeta uklanjanjem kulturnih i društvenih stigmi koje imamo prema sestrama koje su u sličnom položaju kao Hatidža, r.a..

Ako je Poslanik, s.a.v.s., naveo da je imao najveću ljubav prema ženi koja je bila starija od njega, obrazovanija, bogatija, uspješnija i prethodno je bila u braku, zar naše sestre u sličnim situacijama ne zaslužuju barem pošten i fer odnos?

 

Autor: Dr. O.

IslamBosna.ba