IslamBosna.ba -Postoje dvije vrste poznavanja Kur’ana:

– Beskorisno, ashabi se nikada nisu s njim zamarali

– Korisno, ashabi su proveli cijele svoje živote stičući ga.

Prvi tip uključuje ono na čemu učenici u halkama učenja Kur’ana i na takmičenjima gube vrijeme, naprimjer koliko riječi ima u Kur’anu, koliko slova, koja riječ je u sredini Kur’ana, u kojem ajetu se četiri puta nalazi riječ Allah, itd.

Tu također spada i koliko puta se spominje riječ ‘muškarac’, ‘žena’, ‘dan’, ‘noć’, itd. kako bi došli to nekog takozvanog ‘brojčanog čuda’. Većina, ako ne i sva, njihova ‘čuda’ počivaju na selektivnim podacima i krivotvorenim brojkama kako bi se postigli željeni rezultati.

Drugi tip- korisno znanje- obuhvata značenje ajeta, koje pouke iz njega možemo naučiti i kako možemo svoje živote živjeti po njemu.

Ashabi su razgovarali o tome koji ajet u Kur’anu im je izazvao najviše straha ili im je ulio najviše nade, a ne dunjalučka pitanja koliko puta je neka riječ spomenuta.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisao: Nabil Nisar Šejh

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba