Prema izveštaju UN-a, danas broj ljudi koji faktički živi u robovskom položaju, prevazilazi broj živih proizvoda, koji su postojali ikada u ljudskoj historiji.

Nekoliko miliona ljudi postaju žrtve trgovine ljudima svake godine u cijelom svijetu.

Najčešće; žene su prisiljene da postanu prostitutke, učestvujući u kreiranju proizvoda seksualnog sadržaja, bivaju prisiljeni da rade teške i opasne slabo plaćene poslove, prosjačenje, ili ih koriste kao donatore ljudsksih organa i tkiva za ilegalne operacije.

Prema statistici zabilježenog kriminala, 20% žrtava su djeca.

Trgovina ljudima je postala jedno od najprofitabilnijih područja kriminalne aktivnosti. Naročito se njen obim povećava za vrijeme ekonomskih padova, kada se zahtjevi za jeftine proizvode i rad povećavaju.

Rusija, zajedno sa drugim zemljama u post-sovjetskom području, je prepoznata kao jedna od najproblematičnijih područja u svijetu zato što nije samo snabdjevač živih proizvoda za Evropu, vće je također i teritorij gdje se naširoko koristi radna snaga iz Azije, izvještavaju novinske agencije.

Izvor: minber.ba

Leave a Reply

*

captcha *