IslamBosna -Dr. Mustafa Ašur je objavio, a zvanična stanica Unije islamske uleme prenijela da je zvanično u egipatskim školama ukinut predmet Islamski odgoj, a umjesto njega će se od sada izučavati predmet Ahlak, koji će pohađati i muslimani i kršćani, stim što će nastavni plan i program uvažavati specifičnosti kršćanstva.

U saradnji sa El-Azharom i Crkvom, Ministarstvo obrazovanja je izdalo novu knjigu koja nosi naslov „Vrijednosti i moral“, a koja će se izučavati umjesto Islmskog odgoja.

Odlučeno je također da se novi predmet počne izučavati od naredne školske godine u svim školama i na svim nivoima.

Izvor iz Ministarstva obrazovanja kazao je da je predsjednik es-Sisi insistirao da se požuri sa uvođenjem ovog predmeta u škole, dok je ministar Mahmud Ebu Nasr, u izjavi za eš-Šuruk, kazao da taj predmet dolazi u vrijeme kada su te vrijednosti itekako potrebne Egiptu. On se nada, da će uvođenje takvog predmeta pomoći u rješavanju brojnih problema, posebno seksualnog nasilja, koje je, prema njegovim riječima, eskaliralo.

Muhtar Džum’a, ministar vakufa je kazao: „Plemenite vrijednosti i moral su zajedničke tekovine čovječanstva oko kojih su objedinjene sve nebeske vjere.“ On je kazao da novi udžbenik sadrži u sebi dijelove o islamskoj civilizaciji, kao i o tolerantnosti religija. Ovaj udžbenik će, prema njegovim riječima, biti korišten i u omladinskim domovima, a ne samo u školama.

IslamBosna