IslamBosna.ba – Kontraverzni egipatski daija, blizak strukturama vladajućeg pučističkog režima Muzhir Šahin istakao je da muslimani ne bi smjeli da se raduju nesreći svojih neprijatelja, govoreći o požaru koji je, zadnjih dana, zahvatio okupiranu Palestinu, istakavši da “Izrael nije neprijatelj broj jedan muslimanima i Egipćanima.”

On je, u jednom televizijskom programu, kazao: “Postavlja se pitanje da li je Izrael naš neprijatelj broj jedan. S mog stanovišta nije. Nakon što smo bili neprijatelji s kojim smo ratovali, više to nismo, postignut je između nas mirovni sporazum.”

U nastavku govora, on navodi da, pošto Izrael nije neprijatelj broj jedan, onda se mora definirati neprijatelj broj jedan, a to je, po njegovom mišljenju Katar i Turska, koji su se “urotili protiv Egipta, egipatske ekonomije i turizma.”

Prema njegovim riječima, Erdoan je nanio više zla Egiptu i egipatskom turizmu nego što je to požar koji je zadesio okupiranu Palestinu, pa i “kada bi potrajao cijelu godinu.” Također je kazao da je šteta koju je Katar nanio ekonomiji Egipta mnogostruko veća nego što to čini požar.

Na kraju, egipatski daija izražava želju “da ovaj plamen se rasplamsa u Erdoanovom i Temimovom (emir Katara) srcima jer su oni naši istinski neprijatelji”, jer po njegovim riječima oni “finansiraju Muslimansku braću i posredstvom svojih medija nude ružnu sliku egupatske vojske.” Šahin postavllja pitanje: “Da li je Natanyahu naš neprijatelj broj jedan? Ne, nikako! Neprijatelj broj jedan je Erdoan i Temim, a onda dolazi el-Bagdadi i njegovi pomagači.”

IslamBosna.ba