IslamBosna.ba- El-Azhar je objavio da će se, u njegovoj realizaciji, 27. i 28. januara održati “El-Azharova međunarodna konferencija o obnovi islamskih misli i nauka”. Na konferenciji bit će prisutan i pučistički general Abdulfettah es-Sisi kao i “istaknuta ulema iz različitih dijelova Svijeta.”

U saopćenju El-Azhara se navodi da je “cilj ove konferencije je realizacija poslanice El-Azhara o pojašnjenju tolerancije islama i odbacivanju ideologije ekstremizma” istaknuvši da je konferencija, zapravo, realizacija želje Es-Sisija, koji je na proslavi Mevluda zatražio da se organizuje takav kongres.

Ovaj kongres dolazi u vrijeme sve većih sukoba i neslaganja El-Azhara i pučističkog generala El-Sisija. General i njegovi sljedbenici optužuju El-Azhar za krutost i ekstremizam u islamskom vjerskom diskursu što vodi do ekstremizma i širenja nasilja u ime vjere. El-Azhar pokušava biti nezavisna institucija u odnosu od Predsjedništva, a što Es-Sisi odbija, pokušavajući da i El-Azhar bude samo jedna od institucija koja bezpregovorno podržava njegove stavove, kao što je Daru el-ifta’ (Muftiluk) i Ministarstvo vakufa.

IslamBosna.ba