IslamBosna.ba- Islamski učenjaci su složni da je u ramazanu obaveza dati sadakatu-l-fitr na osnovu hadisa kojeg prenosi Ibn Omer, r.a., u kojem stoji: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je propisao sadakatu-l-fitr u ramazanu. Ali se razilaze u vremenu obaveznosti izdvajanja, pa Šafija, Ahmed, Ishak i Malik po jednom rivajetu smatraju da obaveznost izdvajanja nastupa sa zalaskom sunca zadnjeg dana mjeseca ramazana, jer je njegova svrha da očisti post, a post se završava tim danom. Imam Ebu Hanife, njegovi učenici i još neki učenjaci smatraju da to vrijeme nastupa u zoru prvog dana bajrama.

Buhari i Muslim bilježe predaju od Ibn Omera, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio da se sadakatu-l-fitr izdvoji prije nego ljudi izađu na namaz, odnosno na bajram-namaz prvog dana.

Ikrime kaže: „Čovjek na dan Bajrama daje svoju sadakatu-l-fitr prije klanjanja bajram-namaza, a Allah kaže: Uspio je onaj ko se očisti, pa spomene ime svoga Gospodara pa klanja. Ibn Huzejme prenosi nekoliko predaja u kojima stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitan o ovom ajetu pa je rekao da se odnosi na zekatu-l-fitr, ali je ovaj hadis slab.

Stav većine učenjaka jeste da je odlaganje izdvajanja zekatu-l-fitra do klanjanja namaza mekruh, jer je njegov cilj da  nahrani siromahe i da na taj dan, dan Bajrama ne budu prinuđeni prosjačiti. Ukoliko se odloži davanje zekatu-l-fitra do ovog vremena, onda će jedan dio dana proći, a siromasi neće dobiti svoj dio, kako to ističe Ibn Kudame el-Makdisi.

Islamski učenjaci navode različita mišljenja od kada je dozvoljeno dati zekatu-l-fitr, tako imam Šafija kaže da je dozvoljeno dati ga od početka ramazana, dok imam Ebu Hanife kaže da ga je dozvoljeno dati od početka godine, čak. Stav imama Ahmeda i imama Malika je najbliži samoj svrsi zekatu-l-fitra, kako bi se on na vrijeme dostavio siromašnima da bi zajedno sa imućnima osjetili slast Bajrama. Imam Ahmed kaže da je dozvoljeno požuriti sa davanjem zekatu-l-fitra dan ili dva dana prije Bajrama, dok imam Šafija kaže da je to dozvoljeno tri dana prije Bajrama.

Postavlja se pitanje kome je dozvoljeno dati sadakatu-l-fitr? Sadakatu-l-fitr se daje siromašnima. Ibn Rušd kaže: „Islamski učenjaci su složni da se sadakatu-l-fitr daje siromašnim muslimanima, zbog Poslanikovih, s.a.v.s., riječi ‘učinite ih neovisnim toga dana.’ Razilaze se da li je dozvoljeno sadakatu-l-fitr dati siromašnim nemuslimanima štićenicima islamske države i stav većine jeste da im nije dozvoljeno, dok Ebu Hanife kaže da je dozvoljeno.

 Da li se sadakatu-l-fitr dijeli u osam grupa kao i zekat?

 Imam Šafija smatra da je potrebno sadakatu-l-fitr davati za svih osam kategorija za koje se daje i zekat i to je stav i imama Ibn Hazma. Ibn Kajjim odgovara na ovakve tvrdnje ističući da je Poslanikova, s.a.v.s., praksa, kao i praksa svih ashaba nakon njega bila da sadakatu-l-fitr isključivo udjeljuju siromasima. Također i malikije smatraju da se sadakatu-l-fitr može dati samo siromasima i miskinima. Ovdje imamo tri različita stava:

  • Prvi stav jeste da je obavezno sadakatu-l-fitr podijeliti na svih osam kategorija, i ovo je poznato mišljenje kod šafija;
  • Drugo da je dozvoljeno udijeliti ga i kategorijama koje se spominju u ajetu, ali isto tako dozvoljeno je dati ga samo siromasima i miskinima i ovo je stav većine uleme;
  • Treće da je dozvoljeno dati ga samo siromašnima i ovo je stav malikija, jedan od stavova imama Ahmeda, kao i stav šejhu-l-islama Ibn Tejmijje.

Analizom svih ovih stavova, moje mišljenje jeste, na osnovu razumijevanja svrhe i značaja sadakatu-l-fitra, da ne treba zatvarati vrata i zabraniti u potpunosti izdvajanje sadakatu-l-fitra za druge kategorije spomenute u ajetu. S druge stran, hadisi koji govore o sadakatu-l-fitru ukazuju na njegovo izdvajanje za potrebe siromašnih i zbog toga prioritet i prednost u izdvajanju i dijeljenju sadakatu-l-fitra treba dati siromašnima, što ne spriječava da u slučaju potrebe se udijeli i drugim kategorijama spomenutim u ajetu.

Autor: Šejh Jusuf el-Karadavi

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Povezano:

Razumijevanje propisa o zekatu

 Ko je dužan davati zekat i na šta se daje zekat 

Zekat na zlato, srebro i novac

Kome treba dati zekat?