Lideri SDA, HDZBiH i SNSD-a Sulejman Tihić, Dragan Čović i Milorad Dodik dogovorili su jučer na sastanku u Banjoj Luci načela funkcioniranja BiH, pitanja statusa Brčko Distrikta, državne imovine i popisa stanovništva te pozvali sve druge stranke u BiH da podrže ove elemente Prudskog sporazuma kako bi naša država ubrzala svoj evropski napredak.

Tri nivoa vlasti

Prema jučerašnjem dogovoru, predsjednici vladajućih stranaka saglasni su da je BiH decentralizirana država, organizirana na tri nivoa vlasti. Srednji nivo sastavljen je od četiri teritorijalne jedinice, od kojih je svaka utemeljena na diobi vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.

Također, postignuta je saglasnost da je BiH suverena država u međunarodno priznatim granicama, demokratska, socijalna i sekularna, utemeljena na vladavini prava i načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Dogovorena načela funkcioniranja države i pitanje dvojnog državljanstva za sve građane BiH konkretnije će biti definirani 23. februara u Mostaru, kada će domaćin sastanka biti Čović.

Kada je Brčko Distrikt u pitanju, trojka se dogovorila o amandmanu na Ustav BiH. U njemu se navodi da Distrikt “postoji pod suverenitetom BiH u oblastima koje spadaju pod nadležnosti institucija BiH, čija je teritorija u zajedničkoj svojini entiteta, jedinica lokalne samouprave s vlastitim institucijama i propisima s ovlaštenjima i statusom iz Konačne odluke Arbitražnog tribunala za spor u vezi s međuentitetskom linijom razgraničenja u oblasti Brčkog”.

– Odnos između Brčko Distrikta i institucija BiH i entiteta može se urediti zakonom. Ustavni sud BiH nadležan je da odlučuje o bilo kojem sporu u vezi sa zaštitom utvrđenog statusa i ovlaštenja Brčko Distrikta, koji se može javiti između jednog ili svih entiteta i Brčko Distrikta, a svaki takav spor može pokrenuti jedino većina poslanika Skupštine Distrikta, koja uključuje najmanje jednu trećinu izabranih poslanika iz reda svakog od konstitutivnih naroda – zaključeno je jučer na sastanku trojke.

Također, lideri stranaka postigli su konsenzus da je imovina koja će biti predmet zakona o državnoj imovini – imovina BiH, koja će shodno sporazumu koji je sastavni dio zakona biti podijeljena između institucija BiH, entiteta, kantona, Brčko Distrikta BiH i općina.

Kredit za povratak

Imovina će se knjižiti na osnovu ovog zakona i sporazuma, a stranke potpisnice traže da Komisija za izradu zakona i Vijeće ministara BiH u narednih sedam dana predlože Parlamentarnoj skupštini BiH prijedlog zakona bez odgađanja.

Radi rješavanja problema izbjeglih i raseljenih osoba, stranke potpisnice dogovorile su se da zatraže od Vijeća ministara da nađe mogućnost dobivanja povoljnog kredita od 500 miliona maraka, koje će se implementirati proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva putem Državne komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH.

Lideri SDA, HDZBiH i SNSD-a ocijenili su jučerašnji sastanak veoma uspješnim, ističući da je konsenzus uslijedio u pravom trenutku za BiH.

Dodik: Prije će nestati BiH nego RS

Lider SNSD Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska trajna teritorija i da ne može biti dovedeno u pitanje njeno postojanje kao entiteta.

“Prije će nestati BiH nego RS” rekao je Dodik, sinoć u telefonskoj izjavi RTV BN, nakon što je prethodno lider SDA Sulejman Tihić ustvrdio da jučer postignutim dogovorom o osnovnim načelima funkcionisanja BiH neće postojati RS.

“RS je neprikosnovena i ljudi u RS mogu mirno da spavaju i imaju povjerenja u ono što mi radimo”, rekao je Dodik.

“Ako je Suljman Tihić slagao i rekao da to znači nestanak RS to govori naprosto da on nije ni za kakve razgovore. On je jasno čuo od mene da nema nikakvog razgovora o RS. Oni mogu da podjele Federaciju BiH, što odgovara HDZ-u i nekim drugim partijama”, rekao je Dodik.

On je ocjenio dobrim jučerašnji sastanak sa Tihićem i liderom HDZ Draganom Čovićem, potvrdivši da je bilo riječi i o formiranju distrikta Sarajevo, koje podrazumjeva, kako je naveo, Sarajevo u Federaciji BiH, bez Istočnog Sarajeva, koje je u RS.

Što se tiče RS, Dodik tvrdi da RS nije sporna i da ona ostaje u sadašnjim granicama.

Izvor: Tanjug

Leave a Reply

*

captcha *