U predmetu Imad al-Husin protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava presudio je danas u Abu Hamzinu korist.

Sudkom odlukom, koja je obavezujuća za sve one na koje se odnosi, Abu Hamza će biti pušten na slobodu nakon tri godine i četiri mjeseca zatočeništva.

Abu Hamza, državljanin Sirije s prebivalištem u Sarajevu, uhapšen je 5. oktobra 2008. zbog procjene da predstavlja opasnost po nacionalnu sigurnost.

Apelacija Sudu u Strasbourgu upućena je nakon što su iscrpljeni svih pravni lijekovi u Bosni i Hercegovini.

Porodica Abu Hamze večeras će iza 18 sati gostovati u programu Aljazeera Balkans.

————————————————————————————————

15:05

Pritvor u kojem je Imad Al Husin proveo od 6. oktobra 2008. do 31. januara 2011. godine predstavlja kršenje člana 5. Konvencije, ali pritvor od 1. februara 2011. godine ne predstavlja kršenje ovog člana.

Država Bosna i Hercegovina mora platiti oštećenom najkasnije tri mjeseca od donošenja presude kaznu u vrijednosti od 3.000 eura kao nematerijalnu štetu.

 

———————————————————————————————–

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odgovorio je pozitivno na apelaciju Imada al Husina, poznatijeg kao Abu Hamza, potvrdio je Portalu “Dnevnog avaza” njegov advokat Osman Mulahalilović.
– Odluka je objavljena u 10.15, još uvijek nemamo zvaničan prijevod, ali mogu potvrditi da je po ovoj presudi BiH prekršila Evropsku konvenciju o ljudskim pravima kada je u pitanju Abu Hamza, kaže Mulahalilović.
U presudi stoji da Abu Hamza ne može biti izručen Siriji, a utvrđeno je da je namjerom da ga izruči BiH prekršila član 3. Konvencije kojim se “zabranjuje tortura”. Naša zemlja prekršila je i član. 5, jer je prema presudi Abu Hamza od 1. februara 2011. godine u Imigracionom centru držan nelegalno, odnosno on je “protupravno lišen slobode”, samim tim ugroženo je i “njegovo pravo na slobodu”.
Za očekivati je da nakon ove presude Abu Hamza bude pušten iz Imigracionog centra u Lukavici u kojem se nalazi od oktobra 2008. godine zbog procjene da predstavlja sigurnosnu prijetnju BiH.
Monika Mijić za Srnu: Abu Hamza se može deportovati u treće zemlje
Agent BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu Monika Mijić izjavila je Srni da Imad al Husein, poznatiji kao Abu Hamza, nije slobodan jer je njegov trenutni pritvor u skladu sa Konvencijom o ljudskim pravima, s tim da ga BiH ne može protjerati u Siriju, ali ima pravo aplikanta eventualno protjerati u neku treću zemlju.

Ona je naglasila da je Abu Hamza bio pritvoren u cijelosti u skladu sa domaćim zakonodavstvom, te da je protivno Konvenciji bio je pritvoren u periodu dok nije pokrenut postupak protjerivanja.

“Kada je 2011. godine pokrenut proces protjerivanja, pa do danas, njegovo pravo na slobodu nije povrijeđeno. Sve dok je u toku postupak protiv Abu Hamze, njegov pritvor je zakonit i uskladu sa Konvencijom”, napomenula je Mijićeva.

Ona je podsjetila je postupak za protjerivanje protiv Abu Hamze pokrenut 31. januara 2011. godine.

“Što se tiče dijela žalbe aplikanta da će u slučaju protjerivanja u Siriju biti podvrgnut nečovječnom postupanju i mučenju, Sud je zauzeo stav da je žalba aplikanta osnovana i naložio BiH da ne protjeruje aplikanta u tu zemlju. To, međutim, ne znači da aplikant ne može biti eventualno protjeran u neku teću zemlju”, istakla je Mijićeva za Novinsku agenciju iz RS.
Služba za poslaove sa strancima: Deportacija ipak moguća
Služba za poslove sa strancima BiH oglasila se danas u povodu presuda Evropskog suda za ljudska prava u dva predmeta vezana za strane državljane: Prenosimo saopćenje:
“Evropski sud za ljudska prava u Strazburu danas je donio dvije presude u slučajevima Al Hamdani i Al Husin protiv Bosne i Hercegovine. One će postati konačne ukoliko u toku naredna tri mjeseca nijedna od strana u ovim postupcima ne podnese zahtjev za njihovo preispitivanje.

U slučaju sirijskog državljanina Imada Al Husina, poznatijeg kao Abu Hamza, Evropski sud za ljudska prava u Strazburu utvrdio je kako u sadašnjim okolnostima ne postoje uvjeti za njegovu deportaciju u Siriju, zbog potencijalne prijetnje da bi time bio izložen torturi i nehumanom postupanju.

Imad Al Husin će i u narednom periodu u skladu sa odlukom o protjerivanju i stavljanju pod nadzor ostati u Imigracionom centru u Istočnom Sarajevu.

Očekuje se i pokretanje procedure za pronalazak treće, sigurne zemlje u koju bi bi ovaj sirijski državljanin, a koji je proglašen prijetnjom po nacionalnu sigurnost BiH, mogao biti deportovan.

U slučaju Fadhila Al Hamdanija, kojeg su sigurnosne strukture BiH proglasile prijetnjom po nacionalnu sigurnost naše zemlje, utvrđeno je kako nema smetnji za njegovu deportaciju u Irak. Tvrdnje njegove strane o mogućoj izloženosti nehumanom postupanju odbačene kao neosnovane uz šta je naveden i podatak da je u posljeratnom periodu bez posljedica u dva navrata boravio na području te zemlje te da je 2007. godine u Beču uredno dobio irački pasoš.

U oba ova slučaja Evropski sud za ljudska prava utvrdio je povredu Konvencije o ljudskim pravima u periodu od njihovog smještanja pod nadzor u Imigracioni centar pa do donošenja odluke o njihovom protjerivanju.

Time je zapravo utvrđena neusklađenost Zakona o kretanju i boravku stranaca u BiH sa Konvencijom o ljudskim pravima, jer pomenuti zakon daje mogućnost Službi za poslove sa strancima da i prije donošenja odluke o protjerivanju stranom državljaninu odredi mjeru stavljanja pod nadzor, što nije u skladu sa Konvencijom o ljudskim pravima.

Vrijedi napomenuti da su u izradi Zakona o kretanju i boravku stranaca u BiH pored domaćih učestvovali su i eksperti UNHCR-a, OHR-a i Evropske komisije.

Evropski sud za ljudska prava utvrdio je kako nema povrede Konvencije o ljudskim pravima u oba slučaja nakon datuma donošenja odluke o protjerivanju ove dvojice stranih državljana. Sve pritužbe aplikanata, a koje se odnose na period nakon odluke o deportaciji odbačene su kao neosnovane.”

Agencije

Leave a Reply

*

captcha *