Podsjetivši da Fata Orlović već 11 godina vodi spor u vezi s gradnjom pravoslavne crkve u dvorištu njene porodične kuće, Softić je upozorio da ni država ni društvo nisu u stanju da riješe njeno ljudsko pravo.

Softić je o ovom primjeru kršenja ljudskih prava govorio na večerašnjoj raspravi o temi “Religijski pogled na ljudska prava”, a tokom dvodnevne međunarodne konferencija o ljudskim pravima, koja se održava u Banjoj Luci u organizaciji Narodne skupštine RS.

Cilj rasprave je da se sagledaju savremeni i tradicionalni pogledi različitih vjerskih zajednica na ljudska prava, kao i ostvarivanje ljudskih prava u monoreligijskim i multireligijskim zajednicama.

Kada su u pitanju izazovi za vjerske zajednice u ostvarivanju ljudskih prava, Softić je ukazao da je u BiH, prije svega, potreban veliki zaokret u glavama i ponašanju svih ljudi.

Uvjeren je da, bez obzira koliko se oslanjali na pomoć i podršku međunarodne zajednice, pomoć BiH može stići jedino od njenih ljudi.

Softić je ocijenio da 20. vijek obilježava jedna kontroverza, nasilnički odnos prema čovjeku i ljudskim pravima, a s druge strane pokušaj te iste zajednice da uredi svijet.

Fena

Leave a Reply

*

captcha *