IslamBosna.ba- Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Haagu donio je presudu da su holandski vojnici ilegalno djelovali 1995. pred masakr u Srebrenici kao i da su “odgovorni za 30 posto štete”.

Apelacioni sud presudio je da je vlada “djelimično odgovorna za smrt oko 300 muslimana ubijenih u Srebrenici 1995.”

Kako se navodi, djelimična krivica pada na Holandiju budući da je iz svoje UN baze protjerala oko 300 muslimana nakon što su okolna područja “bila pleplavljena vojnicima bosanskih Srba”.

Sud je odlučio da su se holandski vojnici „ponašali nezakonito“ kada su istjerali bosanske muslimane iz zgrade hoalndskog bataljona u Potočarima 1995, ali da ne se ne može zaključiti da su holandski vojnici bili „100 posto odgovorni za sudbinu“ tih ljudi.

Iznos odštete bit će naknadno određen.

Odluka haškog Apelacionog suda potvrđuje onu iz 2014. gdje stoji da su holandski mirovnjaci mogli znati da će muškarci koji traže utočište u bazi u selu Potočari “biti ubijeni od strane bosanskih Srba” ukoliko ih natjeraju da odu.

Države koje učestvuju u mirovnim misijama UN-a rijetko se suočavaju sa pravnim postupcima u pogledu njihovog djelovanja.
Lenneke Sprik, međunardoni predavač na amsterdamskom univerzitetu VU kaže da je presuda ‘vrlo važna za buduće mirovne misije i zakon o odgovornosti država’. Ona je kazala da bi presuda mogla odvratiti države od učešća u budućim mirovnim misijama.

Ova odluka smatra se presedanom budući da UN uživa imunitet od krivičnog gonjenja. Međutim, holandski slučaj gotovo je jedinstven u ulozi jedne države u mirovnoj misiji UN koja je odgovorna za svoje postupke.

Odluka je izrečena po tužbi koju su podnijele “Majke Srebrenice” protiv Holandije.

AFP je danas prenio da će 206 holandskih mirovnjaka tužiti svoju vladu za odštetu zbog svih štetnih posljedica koje trpe povodom tog slučaja.

Punomoćnik ovih vojnika, advokat Michael Ruperti izjavio je sinoć holandskim medijima da će u utorak 206 njegovih klijenata tražiti kompenzaciju od po 22.000 eura, a da ćeukupna suma odštete iznositi oko 4,5 miliona eura.

Oko 8 hiljada muslimanskih muškaraca i dječaka je ubijeno u Srebrenici pod komandom bivšeg generala Ratka Mladića, najvećem i najgorem masovnom ubijaju na evropskom tlu od Drugog svjetskog rata.