Stampano u casopisu SAFF 208. broj, autor: Sejfuddin

Allahovo je davanje da je omjer muške i ženske djece pri rođenju (tzv. ‘sex ratio’) 1:1 –  otprilike se rodi isti broj muške i ženske djece. Poremećaj u ravnoteži ovog odnosa događa se "zahvaljujući" uplivu čovjeka u prirodne procese.

Supruge muškaraca koji su izloženi ekstremnim uvjetima u većini slučajeva rađaju žensku djecu. U italijanskom gradu Sevesu 1976. godine dogodila se eksplozija u hemijskoj fabrici. Tom prilikom oslobodile su se velike količine otrovnog plina dioksina. U studiji provedenoj od aprila 1977. do decembra 1984. godine ustanovljeno je da se omjer spolova, od normalnog omjera 106 dječaka naspram 100 djevojčica, pomjerio prema koeficijentu od 26 dječaka naspram 48 djevojčica.
Međ. Zabrinjavajući podaci

U istraživanju koje je objavio Mocarelli 2000. godine navodi se da kod roditelja koji su u prvoj deceniji nakon havarije u Sevesu bili najizloženiji dioksinu "“ nije rođeno nijedno muško dijete. Sva novorođenčad bile su djevojčice!

Pomjeranje odnosa novorođenčadi u međuvremenu se opaža u skoro svim industrijskim zemljama. Tako je u SAD-u od 1970. godine do danas rođeno 137.000 manje muške djece nego što bi to statistički bilo za očekivati. U Japanu je ovaj broj čak 127.000 hiljada.

Zadnji podaci koji su alarmirali naučnike odnose se na stanje na Grenlandu. Tamo je omjer spolova u međuvremenu dostigao 1:2, a ima sela (u blizini grada Qaanaaq) gdje od 16 novorođenčadi zaredom nijedno nije bilo muško.

"Na Grenlandu se na jedno muško rađa dvoje ženske djece", kaže Aqqaluk Lynge, bivši predsjednik Inuitske polarne konferencije. To je odnos kao nakon havarije u italijanskom Sevesu i u međuvremenu je postalo sigurno da je zagađenje okoline odgovorno za ovo neprirodno stanje. Otrovne tvari se sakupljaju na Zemljinim polovima, a preko morskih životinja dospijevaju u tijela ljudi. Na kraju ovog lanca ishrane je Eskim "“ kao skladište otrova iz Zemljine atmosfere.

Međ. Faktori koji utječu na poremećaj odnosa muške i ženske novorođenčadi

Muški embriji su manje otporni, podložniji su bolestima i prilikom prekomjernog stresa umiru u majčinim utrobama. "Znamo da žene onih muškaraca koji rade s hemijskim tvarima, pesticidima i metalima, rađaju manje muške djece. Također znamo da neispravna ishrana i loše zdravstveno stanje negativno utječu na plodnost", kaže Devra Lee Davis sa Univerziteta u Pittsburghu koja je jedan od stručnjaka na ovom polju. "Razlog (za poremećeni omjer spolova) je vjerovatno kombinacija utjecaja okoline, stresa i sve veće starosti roditelja."

Da je stres jedan od faktora, otkrio je Ralph Catalano sa Univerziteta  Berkeley u Kaliforniji. Upoređujući broj rođene muške djece 1991. godine u Njemačkoj, primijetio je da je njihov broj te godine drastično opao "“ godinu dana ranije propala je Njemačka demokratska republika, što je izazvalo stresne situacije kod majki.

Stres, zagađivanje okoliša, neispravna ishrana "“ sve su to faktori koji utječu na poremećaj odnosa muške i ženske novorođenčadi. O ovome nas je obavijestio Muhammed, a.s., u hadisu koji prenosi Enes, r.a., a bilježe ga Buharija, Muslim i Tirmizi, gdje Poslanik, a.s., kaže: "Od predznaka Sudnjeg dana je (…) i bit će mnogo žena, a malo muškaraca, tako da će na pedeset žena biti jedan muškarac."

Naše shvatanje postulata iz primarnih izvora islama ovisi o stepenu civilizacije vremena koje nas okružuje. Najpoznatiji komentator hadisa sakupljenih u Buharijinoj zbirci, Ibn Hadžer el-Askalani, spomenuti hadis tumači na način da će pred kraj vremena biti toliko ratova da će muškarci u njima ginuti, ostavljajući iza sebe žene. Da bi se hadis mogao obistiniti na taj način da će čovjek do te mjere zagaditi okoliš, te će zbog toga muški fetusi umirati u utrobama majki "“ nije mogao ni sanjati. Istine izrečene u Kur’anu i hadisu ostaju validne do Sudnjega dana. Mijenja se samo način našeg razumijevanja.

(Izvori: www.ourstolenfuture.org; www.welt.de, www.mindfully.org; www.ehponline.org, Declines in Sex Ratio at Birth and Fetal Deaths in Japan, and in U.S.)

Leave a Reply

*

captcha *