IslamBosna.ba- Ove godine hadž je obavilo milion 862 hiljade i 909 hadžija, zaklano je oko 712 hiljada grla stoke, a u osiguranje i brigu oko hadžija bilo je uključeno više od tri stotine hiljada policajaca i službenika civilne zaštite.

Milion 325 hiljada i 372 hadžija došlo je iz inostranstva dok je 537 hiljada 537 hadžija iz Saudijske Arabije. Većina njih nisu Saudijci, već imaju boravak u Saudijskoj Arabiji.

Broj ovogodišnjih hadžija iznosi za oko 90 hiljada manje nego što je bilo prošle godine, jer su vlasti Saudijske Arabije odlučile smanjiti broj hadžija iz inostranstva za 20% a broj domaćih hadžija za 50% zbog aktivnosti koje se sprovode na proširenju kompleksa Harema.

Ove godine očekivano je bilo da će oko 64 hiljade hadžija doći i iz Irana, ali je Iran zabranio svojim hadžijama dolazak u Saudijsku Arabiju, želeći iskoristiti hadž za promovisanje svojih političkih ideja.

Prema riječima emira Halida Fejsala, guvernera Mekke i predsjednika Centralne komisije za hadž, zbog neispravnih dokumenata i pokušaja nelegalnog ulaska vraćeno je 426 hiljada osoba.

Ministar zdravlja Tevfik b. Fevzan saopćio je da je hadž protekao dobro, da nije bilo zaraznih bolesti, a da je u toku hadža preselilo 239 osoba. Nije bilo stradalih u nesrećama i incidentima. Ministarstvo zdravlja je pružilo pomoć za preko 400 hiljada hadžija, izvršene su 306 operacija kateterizacije srca, 27 operacija na otvorenom srcu, i 1.730 dijaliza. Ukupan broj hadžija koji nisu mogli otići na Arefat i koji su prebačeni u medicinskom kontingentu bio je 300 hadžija.

Saudijske vlasti su obezbjedile i oko pola miliona vrećica za kamenčićima, kako stariji hadžije ne bi bili izloženi poteškoćama pri njihovom skupljanju na Muzdelifi.

Medinu je prije obavljanja hadža posjetilo više od 716 hiljada hadžija, a očekuje se da će broj hadžija koji će posjetiti Medinu nakon hadža dostići 550 hiljada.

IslamBosna.ba