Sirijska vojska je danas zauzela od ranije izgubljenu artiljerijsku bazu i time zatvorila obruč oko 300.000 ljudi u Halepu. Zauzimanju je prethodilo bombardovanje kojim su ruski avioni bukvalno preorali svaki metar kvadratni unutar baze. U operaciji je učestvovalo i 500 šitskih boraca iz Iraka.
image