“Svake godine imamo dvostruko povećanje ovih krivičnih djela i otuda potreba da se ona sankcionišu. Zbog toga je BiH ratifikovala Konvenciju Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici”, istakao je Halilović.

On je naglasio da borba protiv nasilja u porodici mora imati političku podršku na najvišem nivou, uz finansijsku podršku iz državnog budžeta.

Halilović je, na regionalnom seminaru za promociju Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, istako da je BiH dala svoj doprinos u izradi ovog dokumenta i da je u toku postupak pristupanja Konvenciji.

“BiH je učinila mnogo kada je u pitanju borba protiv nasilja u porodici. Osim Zakona o ravnopravnosti polova, koji je usvojen 2003. godine, Republika Srpska i Federacija BiH su 2005. godine usvojile zakone o zaštiti od nasilja u porodici”, dodao je Halilović.

Halilović je naglasio da BiH slijedi trend sprečavanja nasilja u porodici, da je nasilje nad ženama globalni problem, ali da bi bilo daleko rasprostranjenije da se ne preduzimaju odgovarajuće mjere.

Direktor Agencije za ravnopravnost polova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić istakla je da je Konvencija prvi obavezujući instrument Evrope, koji omogućava stvaranje sveobuhvatnog pravnog okvira za sprečavanje nasilja, zaštitu žrtava, kao i prestanak prakse nekažnjavanja počinioca.

Hadžiabdićeva je naglasila da BiH već provodi dosta standarda koje ova konvencija donosi.

Ona je napomenula da BiH prednjači u nekim oblastima ravnopravnosti polova, ali i da zaostaje u pojedinim oblastima, kao što je političko predstavljanje žena.

Zamjenik predsjedavajućeg Komiteta za jednake mogućnosti žena i muškaraca Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Mirjana Ferić-Vac istakla je da su se svakodnevnim predavanjima i aktivnostima stvorili uslovi da se povećava broj prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama i u porodici.

“Nasilje nad ženama i u porodici povezano je sa mnogim društvenim promjenama i kategorijama u kojima su se žene godinama nalazile”, rekla je Ferić-Vac i dodala da je Konvencija početak proces na putu uklanjanja prepreka ravnopravnosti.

“To je društveno zlo koje treba tretirati sa mnogih aspekata”, rekla je Ferić-Vac.

 

(SRNA)

Leave a Reply

*

captcha *