IslamBosna.ba- Ismail Henije, zamjenik predsjednika Hamasovog Politbiroa, saopćio je da će Hamas i njegovo vojno krilo Odredi Izuddin el-Kassam nastaviti sa kopanjem tunela “koje će koristiti za zaštitu i odbranu Gazze od napada, ali i kao polaznu tačku u oslobađanju ostatka okupirane Palestine.”

Henije je ovo izjavio u petak, u Velikoj džamiji el-Umeri prilikom klanjanja dženaze sedmerici pripadnika Hamasa koji su poginuli u toku rada na kopanju tunela. On je još istakao da su “sedmerica šehida koji su dali svoje živote poginuli između dvije bitke, između bitke Asfu el-me’kul, prethodne agresije na Gazzu i bitke izgradnje i prokopavanja tunela.”

On je još izjavio: “Stanje primirja za nas je stanje jedne nove bitke, to nije stanje odmora kao što neki misle. El-Kassam uvijek ističe da je period primirja period jedne nove bitke, bitke izgradnje, jačanja i pripreme za neku novu bitku protiv cionističkog neprijatelja.”

On je još istakao da je ovo vrijeme cjelokupne pripreme, i pod zemljom i iznad zemlje, i na kopnu i na moru. Prema njegovim riječima, bitka nije završena sve dok Palestina ne bude oslobođenja od okupatora. Na kraju je pozvao sve palestinske frakcije na jedinstvo, istakavši: “Nama ne treba vlast i položaji, nama treba sloboda i domovina.”

IslamBosna.ba