IslamBosna.ba- Ismail Henije, zamjenik predsjednika Hammasovog politbiora je u izdatom saopštenju kazao da je palestinska delegacija koja je u Kairu na pregovorima o primirju u potpunosti posvećenja ostvarenju zahtjeva palestinskog naroda i da neće biti nikakve pogodbe na uštrb prava Palestinaca. On je također naglasio da neprijatelj neće postići na političkom frontu ono što nije postigao ratom. Hammas će ostati vjeran i predan stanovnicima Pojasa Gazze koji su pogođeni izraelskom agresijom.

U saopštenju dr. Henije, koje je naslovljeno: “Vojna pobjeda i legendarna ustrajnost i čvrstina našeg naroda nas obavezuju na prestanak izolacije Gazze” kaže: “Heroji El-Kassama i ostalih pokreta unutar Pokreta otpora su porazili okupatora. Natjerali su ga na povlačenje iz Pojasa Gazze i široko otvorili vrata našem narodu na putu ostvarenja njegovih želja i nadanja za potpunom slobodom, povratkom i nezavisnošću.”

Henije je potvrdio da Gazza, ali i čitava Palestina pomno prate pregovore u Kairu potvrdivši da postoji korespodencija i zajedničko djelovanje svih palestinskih pokreta sa potpunom odgovornošću svakog, kao i sa braćom iz Katara i Turske.

On je izjavio da iza palestinske delegacije u Egiptu stoji jedinstveni palestinski narod, hrabri Pokret otpora, ali i položene žrtve i ova delegacija “je u potpunosti posvećena ostvarenju naših zahtjeva i neće prihvatiti nikakve pogodbe na račun naših prava.”

Henije je istakao: “Mi podržavamo jedinstvenu palestinsku delegaciju koja želi uložiti najbolju političku investiciju i ostvariti rezultate koji priliče velikim žrtvama našeg naroda kao i veličanstvenim dostignućima našeg Pokreta otpora.”

Bivši palestinski premijer i vođa Hammasa u Pojasu Gazze je istakao da među članovima Hammasove delegacije vlada potpuno jedinstvo što osigurava i jedinstven palestinski stav, odbacuje svaki vid nesloge, garantuje čvrstinu i neprikosnovenost u zahtjevima koji ne nipodaštavaju velike žrtve koje je Pojas Gazze dao. On je kazao da je Islamski pokret otpora Hammas potpuno uvjeren da je palestinski narod, zajedno sa braćom Egipćanima i ostalim Arapima u jednom rovu, sa zajedničkim ciljem da se okonča blokada Gazze.

Henije je potvrdio da ono što neprijatelj nije mogao ostvariti u ratu i na bojnom polju, neće moći ostvariti ni na polju diplomatije i politike. Krv šehida, ranjenika, masakri u Šudža’iji, Huza’i, Refahu, Bejt Hanunu, porodice koje su u potpunosti istrijebljene, kao i krv koja je prolivena na svakom mjestu su amanet na plećima političara i oni ga neće iznevjeriti.

On je svoje izlaganje zaključio riječima: “Nakon nastupa primirja, svijet je u prilici vidjeti slike rušenja koje su dokaz veličine neprijateljskih zločina, kao i njihovog neuspjeha da se suprotstave hrabrom Pokretu otpora. To je, isto tako, obaveza i velika odgovornost Vlade i Otpora da obnove ono što je neprijatelj porušio. Bit ćemo podrška svim našim sugrađanima kojima je ova nepravedna agresija nanijela štetu.

IslamBosna.ba