alt
„O ljudi, hoćete li da vas obavijestim o predznacima Sudnjega dana? Selman r.a., mu priđe i reče: Obavijesti nas o njima Allahov Poslaniče, na mjesto majke i baba si mi! Reče: Od predznaka sudnjeg dana jeste gubljenje namaza, povođenje za strastima i poštovanje prema bogatašima! Selman r.a., reče: To će se desiti Allahov Poslaniče!? Poslanik s.a.w.s., odgovori: Da! Selmane, tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, tada će se na zekat gledati kao na muku a na fej’ kao na slast! Vjerovaće se lažovu dok će se istinita osoba ugoniti u laž! Prevarantu će se ukazivati povjerenje, dok će se pouzdana osoba proglašavati prevarantom – i prozboriće Ruvejbidah! Selman r.a., reče: Ko su ruvejbidah? Poslanik s.a.w.s., odgovori: Oni koji će zboriti o interesima ljudi a nisu jedni od stručnih ljudi za tu stvar…!“ (Pogledaj: el-Derr el-Mensur, 7/474.)

Imam Ahmed rhm., bilježi predaju od Enesa b. Malika r.a., u kojoj Poslanik s.a.w.s., kaže: „Dani dedždžala su prevarantske godine; u laž će se ugoniti istinite osobe, a vjerovaće se lažovima. Pouzdana osoba će biti proglašena prevarantom, dok će se prevaranti proglašavati pouzdanim osobama, a prozboriće i ruvejbidah. Bi rečeno: Ko su ruvejbidah? Reče: Griješnik/fasik, koji će zboriti o opštim interesima ljudstva!“ (Musned, br.13322.)

Imam Ahmed rhm., bilježi predaju, ali ovog puta od Ebu Hurejre r.a., u kojoj Poslanik s.a.w.s., kaže: „Prije sudnjeg dana će nastupiti prevarantske godine – u laž će se ugoniti istinita osoba, dok će se vjerovati lažovu; povjerljiva osoba će biti proglašena prevarantom, dok će se prevarant smatrati poštenim i povjerljivim. Tada će prozboriti ruvejbidah! Bi rečeno: Ko su ruvejbidah? Reče: Glupak koji će zboriti o opštim interesima ljudi!“ (Musned, br.7899.)

Imam Mervezi rhm., bilježi predaju od Ebu Hurejre r.a., u kojoj Poslanik s.a.w.s., kaže: „Prije pojave Mesiha-Dedždžala nastupiće godine prevare – iskreni će se ugoniti u laž, a lažovu će se vjerovati. Prevarant će biti pouzdan, dok će se poštena osoba proglašavati prevarantom. Tada će prozboriti ruvejbidah – ljudi bez ikakva ugleda međ’ ostalim!“ (el-Fiten, br.1470.)

Imam Ibnu Madždžeh rhm., bilježi predaju od Ebu Hurejre r.a., u kojoj Poslanik s.a.w.s., kaže: „Ljudima će nastupiti prevarantske godine; vjerovaće se lažovu, dok će se iskreni u laž ugoniti. Prevarant će biti pošten, a poštenjak će se smatrati prevarantom. Tada će prozboriti ruvejbidah. Bi rečeno: Ko su ruvejbidah? Reče: Izgubljena osoba koja počne pričati o interesima ljudstva!“ (Sunen, br.4036.)

Imam ‘Abdurrezzak rhm., bilježi u svom Musannefu, br.20803., predaju od Abdullaha b. Dinara r.a., u kojoj Poslanik s.a.w.s., kaže: „Pred kijametski dan nastupiće godine prevara – poštenjak će se smatrati prevarantom, a prevarant poštenjakom, a ruvejbidah će govoriti o interesima ljudstva. Bi rečeno: O Allahov Poslaniče, ko su ruvejbidah? Reče: Najniža klasa ljudi!“

Imam Taberani rhm., bilježi predaju od ‘Avfa b. Malika r.a., u kojoj Poslanik s.a.w.s., kaže: „Pred pojavu Dedždžala nastupiće godine sa puno kiše a s malo ploda; iskreni će se ugoniti u laž, a vjerovaće se lažovu. Prevarant će se smatrati poštenjačinom, dok će se poštene osobe proglašavat prevarantima. Tada će prozboriti ruvejbidah! Bi rečeno: Allahov Poslaniče, ko su ruvejbidah? Reče: Potpuno bezvrijedni ljudi!“ (el-Mu’udžem el-Kebir, 18/67.)

Priredio :

Sead ef. Jasavić

Leave a Reply

*

captcha *