Pored njene imamske uloge veliku pozornost izazvala je pojava žena u safu bez pokrivala na glavi, što je obvezuju- će za žene. Neki islamski teolozi komentirali su ovu pojavu riječima: “I ovo je Amerika”. Imama Džemila izazvala je još veću reakciju činjeni­com da je suru Fatihu citirala u pri­jevodu na engleskom jeziku.

I ako se ova pojava događa u Americi nije isključeno da se ovo pitanje pojavi i u Europi. Nedavno smo objavili da je u Parizu u hinduističkoj bo­gomolji otvoren mesdžid isključivo za homoseksualce, a u tom gradu obavljeno je vjenčanje dvojice ho­moseksualaca po islamskim pro­pisima, kako se citira u toj vijesti. Prije toga isti mesdžid otvoren je i u Roterdamu u Nizozemskoj.

Prije pola godine u Nizozemskoj umrla je jedna muslimanka po metodi eutanazije, što je također izazvalo niz reakcija u muslimanskim redo­vima. Postavlja se pitanje koliko su imami spremni na ovakve pojave u radu sa muslimankama i muslima­nima.

{youtube}VrAJWckfEOg{/youtube}

Pripremio Š.O. www.islam- ska-zajednica.hr

(SAFF)

Leave a Reply

*

captcha *