IslamBosna.ba- Traženje mora biti podruprijeto imanom, onda kada se u srcu objedini iman i traženje nečega, onda to rezultira dobrim djelom.

Lijepo mišljenje o Allahu treba pratiti ponizost i skrušenost pred Gospodarom, kada se ovo dvoje objedini, onda je rezultat toga primljena dova.

Strah od Allaha treba pratiti ljubav prema Allahu, kada se ove dvije emocije objedine, onda to rezultira izvršenjem Allahovih naredbi i izbjegavanjem Allahovih zabrana.

Strpljivost treba biti praćena čvrstim uvjerenjem, kada se ovo dvoje objedine, onda je rezultat toga predvodništvo u vjeri, jer Uzvišeni kaže: I učinili smo ih imamima, koji po naredbi našoj na pravi put ukazuju, nakon što su bili strpljivi, i oni su čvrsto u naše dokaze vjerovali. (es-Sedžda, 24)

Ispravnost slijeđenja Allahovog Poslanika, s.a.v.s., treba biti propraćena iskrenošću, kada se ovo dvoje objedini, rezultira primljenim djelom, na koje se čovjek može osloniti.

Svako djelo treba biti poduprijeto znanjem, kada se ovo dvoje objedini, onda rezultat bude uspjeh i sreća, pojedinačno, ne znače ništa.

Blagost treba biti ojačana znanjem, kada se ova dva svojstva sastave, to rezultira čovjekovim ugledom na dunjaluku i na Ahiretu, a od pojedinačnih svojstava nema nikakve koristi.

Čovjekovu odlučnost treba pratiti vizionarstvo. Svako onaj ko ih objedini postići će veliko dobro na dunjaluku i Ahiretu, a njegove ambicije bit će vrhunske. Zaostajanje je posljedica ili nepotpune odlučnosti ili nepotpunog vizionarstva.

Ispravno mišljenje treba poduprijeti hrabrošću, samo u sintezi oba svojstva postiže se uspjeh i pobjeda, a u suprotnom čovjek zapada u poniženje. Ukoliko čovjek posjeduje ispravno mišljenje, ali ne i hrabrost da ga saopći, onda je kukavica, a ako posjeduje hrabrost, a ne posjeduje ispravno mišljenje onda je plahovit i drzak.

Bogobojaznost treba osnažiti oslanjanjem na Allaha, samo zajedno čine srce postojanim i na pravome putu.

Uzvišene ambicije trebaju biti praćene iskrenim nijetom, samo tada će čovjek postići svoj cilj.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba