Photo : CC PolifemusZastanite za trenutak prije nego počnete sa prigovorima kako niste "knjiški tip". Za početak čitate ovaj tekst, zar ne? Čitanje ne može biti baš toliko loša stvar. Ili možda mislite da je čitanje samo za pametne, knjiške tipove, koji od života nemaju baš puno?


Ulazak u nove svjetove


Zastanimo za trenutak i pogledajmo zajedno. Čitanje ne samo da otvara za nas cijele nove svijetove znanja i iskustva, vodeći nas na mjesta i upoznajući nas sa ljudima sa kojima se u suprotnom ne bismo susreli ni za milion godina, štaviše, čitanje također može da bude zabavno.


To može biti način da napustimo ovo "ovdje" i na kratko vrijeme odemo na putovanje u mnogobrojna i daleka mjesta. Čitanje može da nas "odvede" iz naše sadašnjosti i stvarnosti, iz stanja koja su preteška  da bi se sa njima u datom momentu borili, u stanja gdje se možemo smijati ili plakati, ili gdje ćemo makar i za trenutak biti glavni.


U svijetu koji se često čini okrutnim, svijetu za koji se čini da će svakog trenutka da nas uništi, veoma je dobro biti onaj koji odlučuje. Prilikom čitanja knjige mi smo ti koji odlučuju. Mi zaustavljamo radnju kada to nađemo za shodno, i obratno, pokrećemo je prema svojoj volji.


U knjizi se možemo penjati planinama ili jedriti morima i okeanima, možemo rješavati najzagonetnije misterije, ili rješavati zločine stoljeća. U knjizi možemo zaviriti u umove velikih svijetskih glumaca, vidjeti kakva su njihova razmišljanja bila/kakva jesu, i zašto su učinili ovo ili ono. U knjizi, možemo dijeliti najskrivenije tajne ljudi našeg doba, ili bilo kojeg doba. Drugim riječima, čitanje iz zabave, može za nas biti, jedan tajni svijet u kojem sa drugim likovima dijelimo, smijeh ili suze, svijet u kojem im dopuštamo da govore upravo nama. Iz onoga šta nam kažu možemo učiti, možemo ih pustiti u naše živote, ili jednostavno, gledajući njihove živote možemo napustiti našu turobnu realnost.


Dok čitamo, u našem mirnom ćošku, bombe i meci ne mogu prodrijeti u naš tajni svijet. Niti mitraljezi na helikopterima, niti okupacioni vojnici mogu uništiti naše misli, naš um. Mogu pokušati uništiti svijet oko nas, ali ne mogu uništiti "naš" svijet. Pritisak u školi, na poslu ili od strane porodice, često se može činiti kao previše da bi se sa njime borili, ali u čitanju možemo nakratko naći izlaz.


Potraga za znanjem


Naravno, postoji toliko mnogo vrsta čitanja. Postoji čitanje pri kojem učimo i saznajemo nove stvari. Naš voljeni Poslanik s.a.v.s. je tražio od nas da se upustimo u potragu za znanjem "pa makar i u Kini". Kao muslimani, uvijek moramo težiti da budemo što je moguće bolji, stalno se usavršavajući i pokazujući cijelom svijetu da muslimani postižu najviše u onome čime se bave. Postoji cijeli svijet znanja koji samo na nas čeka da ga istražimo! Što više čitamo, to više shvatamo koliko malo znamo!


Naprimjer, toliko je mnogo stvari iz naše islamske historije koje mi muslimani ne poznajemo. Toliko je mnogo hrabrih i odvažnih osoba koje nam se obraćaju govorom o ljepoti Islama. Toliko je mnogo Muslimanskih naučnika i učenjaka koji su promijenili svijet, a ipak mi o njima ništa ne znamo. Ako bilo ko ozbiljno razmišlja o davi, on mora znati da dava nije samo dijeljenje letaka u obližnjem parku. Ako davu uzmemo za ozbiljno, za nju se moramo i pripremiti, čitajući što je više moguće kako bi bili sposobni jasnije razumjeti druge i saznati više o svojoj vlastitoj vjeri.


Postoje i druga polja znanja, koja možemo istraživati. Ako želimo drugima pokazati kako divna je naša vjera-Islam, pokazimo im koliko toga znamo o ovome svijetu i svemu postojećem. Islam ne treba ničiju podršku i nema razloga da se boji bilo koje ideologije ili vjerovanja, pa stoga učimo više o vjerovanjima drugih i postignućima drugih kultura.


Izražavanje našeg mišljenja


Jedan od najboljih načina na koji možemo odgovoriti na događaje u svijetu jeste da pišemo o tome drugima, izražavajući svoje mišljenje i zahtijevajući da se poduzmu odgovarajuće mjere. U SAD-u postoje veoma moćne lobi-grupe koje, primjera radi,  pišu svakome važnom, onoga trenutka kada su njihovi interesi ugroženi.


Mi muslimani smo se u ovakom tipu reakcije pokazali poprilično tromi, šta za posljedicu ima da parlamentarni zastupnici najčešće ignoriraju naša stajališta. Postoji približno 2 milijarde muslimana na svijetu. Zamislite efekat koji bi polućilo kada bi samo jedan djelićak od toga broja, pisao svome parlamentarnom zastupniku, ili premijeru, kad kod su interesi muslimana ugroženi. Zapravo, misli se da svako pismo upućenog parlamentarnom zastupniku predstavlja mišljenje i poglede hiljada drugih ljudi koji nisu pisali. Deset pisama, o istoj stvari, natjerat će ih da sjednu i slušaju.


Stoga, važnost čitanja nije samo u tome da nas informira o događajima u svijetu, već nam pomaže da razvijemo naš vlastiti stil pisanja. Gledajući kako drugi pišu, i mi sami učimo pisati. Napisati pismo našem zastupniku u parlamentu možemo, ako znamo kako su drugi pisali takva pisma.


Dakle, čitanje baš i nije gubitak vremena, kako smo možda mislili prije. Ono proširuje naše znanje, i uvodi nas u svijet stvarnosti i fikcije. Čitanje dobre knjige pomaže nam da se opustimo i smirimo. To je način da se izdvojimo i napunimo baterije za nova djela.Kao muslimani, nemojmo nikada zaboraviti, da je prva riječ objavljena našem voljenom Poslaniku s.a.v.s. bila "Čitaj". Stoga, kao muslimani, čitajmo da bi smo pružili podršku našoj braći i sestrama, čitajmo kako bi smo bili sposobniji govoriti drugima o Islamu, i s vremena na vrijeme čitajmo kako bi smo postali bolji ljudi. I nakon svega, čitanje može biti i zabavno.

Preveli Mirza & Zeynep

Leave a Reply

*

captcha *