IslamBosna.ba- Pitanje: Nalazimo se u mjeseci ša’banu, i neki ljudi izdvajaju 15. noć ovog mjeseca posebnim namazima i dovama. Da li su ova djela propisana i da li se prenosi nešto u vezi toga?

Odgovor: Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Poslanika i sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

O vrijednosti noći polovine ša’bana prenose se neka predanja, u kojima stoji da Uzvišeni Allah te noći promatra Svoje robove i oprašta grijehe svima, osim nekim kategorijama griješnika. Što se ovog hadisa tiče, njega neki hadiski učenjaci smatraju hasenom, dobrim, dok ga drugi smatraju daifom, slabim. Veliki islamski pravnik Ebu Bekr b. Arebi je kazao: “Nije potvrđen niti jedan hadis koji govori o vrijednosti noći polovine ša’bana.”

Ukoliko bismo i prihvatili stav onih koji smatraju dobrim hadis o vrijednosti noći Berata i oživljenju ibadeta i dova u njoj, onda zasigurno moramo znati da nije ništa prenešeno ni od Poslanika, s.a.v.s., niti od ashaba, a ni od prvih generacija, koje su najbolje generacije muslimana da su se okupljali u džamiji kako bi obilježavali ovu noć, učili posebne dove ili obavljali posebne namaze, kao što vidimo u nekim zemljama.

U nekim mjestima ljudi se okupljaju u džamijama nakon akšam-namaza, onda uče suru Jasin, zatim klanjaju dva rekata s namjerom dugog života, zatim klanjaju dva rekata da bi bili neovisni od ljudi, učeći nekakve dove koje nisu prenešene ni od koga ranije. Te dove su jako duge, i u svojoj suštini često suprotne jasnim tekstovima Kur’ana i sunneta. U jednoj od tih dova, naprimjer, stoji: “Allahu moj, ako si me kod Sebe u Majci svih knjiga, upisao kao nesretnika, siromaha, prognanika, molim te izbriši to i upiši me u sretne, bogate i prisutne, jer Ti si kazao: Allah briše i potvrđuje ono što On hoće, kod Njega je majka svih knjiga”.

Ovdje vidimo očitu kontradiktornost. Čovjek govori: ‘Ako si me kod Sebe u Majci svih knjiga upisao tako, izbriši pa upiši tako…’ Značenje spomenutog ajeta nije to, već je značenje spomenutog ajeta da Uzvišeni Allah na listovima meleka briše i ostavlja ono što On hoće, a ne u Majci svih knjiga.

U ovoj dovi, također, nalazimo i kolebanje: ‘Ako si me upisao takvim i takvim, izbriši me pa me upiši takvim i takvim…’ Poslanik, s.a.v.s., nam je naredio da u dovi budemo odlučni, da budemo čvrsti, bez kolebljivosti i sumnje kada nešto od Allaha tražimo. I ovo je jedan od dokaza da ova dova nema nikakvog utemeljenja.

U dovi i opisu ove noći se navodi da je to ‘noć u kojoj se rješava svaka mudra stvar’ što je, opet, pogrešno. Noć u kojoj se rješava svaka mudra stvar je noć u kojoj je počela objava Kur’ana, a to je Lejletu el-Kadr, a ona je, po jasnom kur’anskom tekstu, u ramazanu. Uzvišeni Allah u Kur’anu, u suri ed-Duhan kaže: Ha Mim. Tako Mi Knjige jasne, Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo – u kojoj se svaki mudri posao riješi. U suri el-Kadr, Uzvišeni kaže: Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. Uzvišeni u suri el-Bekara kaže: Mjesec ramazan je onaj u kojem je počela objava Kur’ana. Dakle, noć u kojoj se rješava svaka mudra stvar je, bez sumnje, u mjesecu ramazanu i to je konsenzus učenjaka. Što se tiče mišljenja Katade da je to noć polovice ša’bana, to predanje je slabo i odbacuje se, jer od imamo vjerodostojna predanja u kojima on navodi da je to Lejletu el-Kadr.

Kada je u pitanju hadis u kome se navodi da se u noći polovice ša’bana određuju umrli do narednog ša’bana i taj hadis je slab, kako to ističe i Ibn Kesir i u suprotnosti je sa kur’anskim i hadiskim tekstovima. Što se već spomenute dove tiče, vidimo da je puna nelogičnosti i uopće nije prenešena od Poslanika, s.a.v.s., niti prvih, odabranih, generacija.

Ovo okupljanje u džamijama, koje vidimo u nekim mjestima među muslimanima je novotarija. Najpreče je da u ibadetima slijedimo ono što je vjerodostojno prenešeno. Svako dobro je u slijeđenju prvih generacija, a svako zlo je u slijeđenju novotarija onih koji dolaze poslije. Svaka novina u ibadetu je novotarija, svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda vodi u Vatru. Molim Allaha da nam pomogne da slijedimo ono što se od Poslanika i ashaba prenosi da su činili i radili.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: dr. Jusuf el-Karadavi

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba