IslamBosna.ba- Učenjaci su složni da je bolesnoj osobi dozvoljeno da u ramazanu ne posti. Uzvišeni Allah kaže: Mjesec ramazan, u kome je počela objava Kur’ana je uputa ljudima i jasan dokaz razlikovanja upute. Ko od vas u ovom mjesecu bude kući, neka ga posti. A ko bude bolestan, ili na putu, isti broj drugih dana. Allah želi da vam olakša, a ne želi da vam oteža. Dakle, po kur’anskom tekstu i konsenzusu uleme, osoba koja je bolesna nije dužna postiti. Ali, koja je to bolest koja oslobađa posta? To je ona bolest koja se zbog posta povećava ili gdje post otežava ozdravljenje. Ili u kojoj post čovjeku pričinjava veliku poteškoću te ne može obavljati svoj posao i ono od čega živi. Ovakva bolest opravdava nepoštenje. Imam Ahmed je upitan: “Kada bolesnik neće postiti?” Pa je odgovorio: “Onda kada ne može.” Rečeno mu je: “Kada ima groznicu?” On je rekao: “A koja bolest je teža od groznice?” Bolesti se razlikuju i ima onih bolesti na koje post ne utiče, kao što je zubobolja, onda povrede na prstu, naprimjer i slične bolesti. S druge strane, ima bolesti kojima je post lijek, kao što je većina stomačnih bolesti, kao što je nadutost, dijareja i slično. Zbog ovakvih bolesti nije dozvoljeno izostaviti post jer njima post ne šteti, već koristi. Dozvoljeno je izostaviti post onda kada post šteti, pa čak i zdrava osoba, ukoliko bi post nanio štetu njenom zdravlju, dozvoljeno je ne postiti. Do ovih zaključaka dolazi se na dva načina; prvo, kroz vlastito iskustvo, a drugo na osnovu preporuke liječnika muslimana, onog u čije znanje, ali i vjeru i povjerenje smo sigurni. Ukoliko takav liječnik ustanovi da  će post čovjeku štetiti, onda on ne treba postiti. Čak bi post, u takvoj situaciji, bio pokuđen, jer čovjek čini ono što šteti njemu i njegovom organizmu. Ukoliko bi takav čovjek postio i vidio da mu post doista škodi i šteti, a on i dalje ustrajavao u tome, onda bi činio haram, jer Allahu nije potrebno naše kažnjavanje: I ne ubijate sami sebe, Allah je prema vama milostiv.

Postavlja se pitanje da li je bolesniku dozvoljeno da dadne sadaku za dane koje nije postio? Ovdje želimo istaći da je dvije vrste bolesti; prva jeste privremena bolest, čijem izliječenju se nadamo. U toj situaciji nije dozvoljeno dati sadaku za propuštene dane, već ih treba nadoknadiiti, kao što Uzvišeni kaže: I isti broj drugih dana. Ukoliko ne posti cijeli mjesec, nadoknadit će cijeli mjesec, a ako ne posti jedan dan, nadoknadit će taj dan. Ako izostavi nekoliko dana, isto toliko će nadoknaditi kada mu Allah podari izliječenje i priliku da ih nadoknadi. Što se tiče bolesti od kojih bolesnik ne može ozdraviti, propis za takve bolesnike je kao i propis za starce i starice i karakter te bolesti utvrđuje se medicinskim ispitivanjem. Njegova obaveza je davanje fidje, odnosno nahraniti siromaha za svaki dan. Neki pravnici, poput Ebu Hanife, dozvoljavaju davanje u novcu osobama koje su siromašne i potrebne pomoći.

Što se tiče trudnice i dojilje, one imaju pravo ne postiti ukoliko postoji bojazan da bi ih post mogao ugroziti. Većina učenjaka smatra da one ne moraju postiti, ali da su dužne te dane nadoknaditi. Njihova situacija u ovom slučaju je kao situacija bolesne osobe. U situacijama kada se trudnica bolji za svoj plod i dojilja za svoje dijete, učenjaci, nakon što su ustvrdili da ima pravo ne postitit, se razilaze u tome da li je ona dužna te dane napostiti, nahraniti siromaha ili i napostiti i nahraniti siromaha za svaki propušten dan. Ibn Omer i Ibn Abbas smatraju da joj je dozvoljeno za propuštene dane nahraniti siromaha za svaki dan, dok većina islamskih pravnika smatra da je dužna napostiti te dane. Ima učenjaka koji smatraju da je dužna i napostiti i nahraniti za svaki dan siromaha. Ja sam mišljenja da je takvoj ženi dozvoljeno samo nahraniti siromaha za svaki propušteni dan, jer trudnoća i dojenje dolaze jedno za drugim. Tako žena jedne godine može biti trudnica, onda je naredne dojilja, pa treće opet trudnica, tako da nema prilike nadoknaditi i napostiti propuštene dane. Ukoliko bismo je obavezali da sve dane provedene u trudnoći i dojenju nadoknadi, onda bi ona morala postiti nekoliko godina uzastopno da nadoknadi sve propuštene dane i u ovakvom propisu je olakšanje, a Allah želi da olakša. Opet, Allah najbolje zna.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: dr. Jusuf el-Karadavi

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba