Pitanje: Znamo da islam podstiče bavljenje nekim sportskim aktivnostima poput plivanja, streljaštva i jahanja konja. U naše vrijeme pojavile su se igre, poput fudbala, koje nisu postojale ranije, a za koje su se mnogi ljudi vezali. Kakav je propis takvih aktivnosti? Kakav je propis profesionalnog bavljenja ovim sportom, tako da to bude jedini izvor opskrbe čovjeka?

Odgovor: S imenom Allaha, hvala Allahu i neka je salevat na Poslanika, s.a.v.s., a zatim;

Fudbal je jedan od sportova kojeg nisu poznavale naše prve dobre generacije, a naši pravnici ga nisu tretirali u svojim knjigama. Takve su brojne igre s loptom, koje su obuzele ljude i privukle njihovu pažnju. Sa aspekta šerijata nema prepreke u prakticiranju ovog sporta, ukoliko se ispune sljedeći uslovi:

– da ne odvraćaju čovjeka od vjerskih obaveza, kao što je obavljanje namaza u njegovom vremenu, ili dunjalučkih, kao što je pripremanje ispita, ili da ne odvraćaju radnika od njegovih poslovnih obaveza ili poslovnog zaduženja.

– da se poštuju pravila igre uspostavljena između dvije ekipe, jer to prerasta u dogovor, koji se ne smije kršiti ni javno i tajno.

– da se ne koristi nasilje ili grubost prema drugoj ekipi, jer Uzvišeni Allah voli blagost a zabranjuje grubost.

– da osoba koja sudi utakmicu ne daje prednost jednoj ekipi nad drugom, već da bude pravedan: …i kada sudite među ljudima, da pravedno sudite… (en-Nisa, 58).

Propis koji se odnosi na fudbal, odnosi se i na rukomet, košarku i odbojku, primjenjuje se isto pravilo. S druge strane, narodnim masama je posebno bitan fudbal, tu se pokazuje posebna ljubav i posebna posvećenost, tako da je u nekim zemljama postao “kip koji se obožava”, na što, posebno, treba upozoriti. Po pravilu, sve ono što prevaziđe svoj značaj ostavlja negativne posljedice. Osnova u odmoru i zabavi je dozvoljenost, izuzev ukoliko ne pređe granice pretjerivanja: …jedite i pijte, ali ne pretjerujte, jer Allah ne voli one koji pretjeruju. (el-E’araf, 31)

Sva dozvoljena djela su ograničena odsustvom pretjerivanja i čim se u njima pretjera, ona preprastaju u zabranjena. Čak i kada čovjek pretjera u ibadetu, to šerijat kritikuje i Poslanik kaže takvima: Tvoje tijelo kod tebe ima svoje pravo, tvoje oči imaju svoje pravo, tvoja porodica ima kod tebe svoje pravo, tvoji posjetitelji imaju kod tebe svoje pravo, pa daj svakom njegovo pravo.

Ostaje pitanje da li je dozvoljeno profesionalno se baviti fudbalom i biti igrač u nekom od klubova i za to uzimati platu, i to veliku platu, na čemu mu zavide i univerzitetski profesori i značajne ličnosti?

Odgovor na ovo pitanje se vraća općem interesu zajednice i države. Ukoliko stručnjaci i mudri ljudi smatraju da je njegov profesionalni angažman obavezan i nužan za napredak sporta i ulogu njegove države u sprotu, da je to način da njegova država izdejstvuje pobjedu u takmičenju sa drugom državom, onda nema prepreke da se takva osoba i profesionalno bavi jednim od ovih sportova. Takvoj osobi nema prepreke, ako je sposobna da se time bavi i ako će doprinijeti i donijeti korist svojoj zajednici i svojoj državi.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: dr. Jusuf el-Karadavi

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba