Ukoliko poznajete španski ili engleski jezik, onda vjerovatno znate više arapskog nego što ste mislili. Nakon latinskog i engleskog, arapski je vjerovatno najveći izvor riječi španskog jezika, i veliki dio srodnih englesko-španskih riječi (riječi koje oba jezika dijele) koje ne dolaze iz španskog, dolaze iz arapskog. Engleske (a i bosanske) riječi za koje se najčešće uzima kao primjer arabizama su one koje počinju sa prefiksom “al-“, rijeci kao “algebra”, “Allah”, “alkalije” i “alhemija”, i one postoje u španskom kao algebra, Ala, alkali, i alkimija. Ali ovo nisu jedine arapske riječi u španskom. Mnoge druge riječi kao npr. “coffee”, “zero”(nula) i “sugar” (šećer) dolaze takođe iz arapskog.

Etimologija engleskih riječi prevazilazi okvire ovoga članka, ali što se tiče uvođenje arapskih riječi u španski, ono je počelo u 8. stoljeću, mada su i prije toga uvedene neke riječi iz latinskog i grčkog, koje imaju arapske korijene.

Ljudi koji su živjeli na mjestu današnje Španije su govorili nekada latinski, ali su se kroz stoljeća španski i ostali romanski jezici kao što su francuski i italijanski postepeno izdiferencirali.Latinski dijalekt koji je kasnije postao španski jezik je bio od 711. godine (kada se je Tariq ibn Zijad iskrcao na kopno Španije) pod velikim utjecajem Maura, koji su govorili arapski. Kroz mnoga stoljeća latinski/španski i arapski jezik su se koristili jedan pored drugog i čak su i mnoga imena španskih mjesta zadrzala do danas svoje arapske korijene, npr. ime Gibraltar je izvedeno iz arapskog Džebel-ut-Tariq (Tarikovo brdo).
Tek u kasnom 15. stoljeću je španska inkvizicija započela progon muslimana, a do tada su već hiljade arapskih riječi postale dio španskog jezika.

Oko 5000 riječi u današnjem španskom jeziku potiče iz arapskog. U tabeli ispod možete vidjeti samo neke od uobičajenih španskih riječi arapskog porijekla. Kao što se vidi, mnoge su riječi takođe postale i dio engleskog jezika. Mada se vjeruje da su ove riječi došle u engleski preko španskog, vjerovatno je većina ipak u engleski ušla drugim putevima.

 

 

 

Spanske rijeci arapskog porijekla
Engleske rijeci
aceite
adobe
aduana
ajedrez
Ala
al-acran
al-bacora
al-bahaca
al-cade
al-coba
al-cohol
al-dea
al-fombra
al-garroba
al ghattas
al-godon
al-gontmo
al-kimia
al-macen
al-manaque
al-mirante
al-mohada
al-qasr
al-quiler
amalgama
arroz
asesino
atun
ayatola
azafran
azucar
azul
bano
barrio
berenjena
cafe
cero
chisme
Coran
cuzcuz
dado
embarazada
espinaca
fez
fulano
gacela
guitarra
hachis
haren
hasta
iman
jaque
jaque mate
jirafa
laca
lila
lima
limon
macabro
marfil
masacre
masaje
mascara
mazapan
mezquita
momia
mono
naranja
ojala
ole
paraiso
rehen
rincon
sorbete
sofa
rubio
talco
tamarindo
tarea
tarifa
toronja
zanahoria
oil
adobe
customs – as at a border
chess
Allah
scorpion
albacore
basil
mayor
bedroom, alcove
alcohol
village – alderman
carpet
carob
alcatraz – as pelican
cotton
algorithm
alchemy
storage
almanac
admiral
pillow
alcazar – fortress
rent
amalgam
rice
assassin
tuna
ayatollah
saffron
sugar
blue – azure
bathroom
district
eggplant
coffee
zero
gossip, gadget
Koran
couscous
die – singular of “dice”
pregnant
spinach
fez
what’s-his-name
gazelle
guitar
hashish
harem
until
imam
check – as in chess
checkmate
giraffe
lacquer
lilac
lime
lemon
macabre
marble
massacre
massage
mask
marzipan
mosque
mummy
monkey
orange
I hope, God willing
bravo
paradise
hostage
corner, nook
sherbet
sofa
blond
talc
tamarind
task
tariff
grapefruit
carrot

Preveo Halil Senusija, izvor IslamiCity.com

Leave a Reply

*

captcha *