IslamBosna.ba- Izvještaj  Instituta za bliskoistočne studije iz Washingtona otkriva da Iran koristi hadž za “izvoz svoje ideologije”. Izvještaj otkriva da je organizacija koju je osnovao iranski vrhovni vjerski vođa za kontrolu i nadzor hadža ključni elemenat u širenju iranskog utjecaja i izvoza iranske ideologije među hadžijama.

Izvještaj spominje da je ovogodišnje odsustvo iranskih hadžija sa hadža drugo od tzv. islamske revolucije u Iranu 1979. godine.

Ovogodišnja odluka Irana da ne šalje svoje hadžije na hadž nije bila od koristi ovoj zemlji, jer je iranski režim jedini režim u svijetu koji koristi instituciju hadža kako bi propagirao i širio svoju ideologiju i pobunjeničke ideje.

Iranske vjerski vođe smatraju da je hadž prilika gdje će iskazati svoje vjerske stavove i propagirati ih, a posebno stavove u pogledu odnosa prema nemuslimanima, i to očekuju od ostalih muslimana prisutnih na hadžu.

Nakon revolucije u Iranu, osnovana je posebna organizacija koja se bavi hadžom, iako je do tada to bilo u sklopu nadležnog ministarstva za islamska pitanja. Ova organizacija je bila pod direktnom kontrolom iranskog vođe Homejnija, a kasnije prešla u ruke Alija Hamneija. Sve druge organizacije hadža iz Irana, koji godišnje šalje oko 150 hiljada hadžija, potčinjene su centralnoj organizaciji, a kancelarije koje postoje u Saudijskoj Arabiji se vrlo često koriste za prijenos novca i direktnu komunikaciju sa islamskim organizacijama iz različitih krajeva svijeta, preko kojih Iran pokušava uspostaviti svoju dominaciju.

IslamBosna.ba