australija
Australijska TV emisija A Current Affair izvještava na primjeru troje mladih Australijanaca fenomen sve brojnijeg prelaska na islam te danas konvertiti daje jedno novo lice ove vjere na Petom Kontinentu. Do riječi dolaze i njihovi roditelji i promjene koje ove odluke nose sa sobom u njihovim životima.

download link