IslamBosna.ba-Prof. Muhamed Bulut, rektor Istanbulskog univerziteta je saopštio da su donijeli odluku pokrenuti odsjek za islamsku ekonomiju na doktorskim studijama.

U toku svog govora na Prvom međunarodnom finansijsko-ekonomskom islamskom kongresu u Istanbulu da je univerzitet potisao već sve potrebne protokole za ovo. On je još kazao da svjetska ekonomija od 2008. godine prolazi kroz tešku etapu i da islamsko rješenje predstavlja suštinski odgovor za izazove ekonomske krize koja je zahvatila mnoge zemlje, naglasivši da su turski univerziteti već zakasnili sa usmjeravanjem svoje pažnje prema ovoj oblasti. On je još dodao da je pitanje islamskog bankarstva jako bitno za Tursku, posebno u današnjem vremenu kada vlada ove zemlje nastoji profilisati Istanbul kao jedan od ključnih ekonomskih i finansijskih centara svijeta, a ovaj potez, prema njegovim riječima, predstavlja akademsku podršku takvim nastojanjima vlade.

Direktor Islamskog finansijsko-ekonomskog centra iz Britanije Muhamed Usutaj je kazao da Engleska nastoji biti značajan centar u istraživanjima iz oblasti islamske ekonomije, jer joj za to podsticaj daje značajan priliv arapskog novca iz zemalja Zaljeva.

On je kazao: „Britanija nastoji postati značajan centar islamske ekonomije u svijetu i u tom smislu, vlasti su preduzele značajne korake na prilagođavanju pravne regulative za to, kako bi privukli zaljevski novac.“ Ovaj kongres organizovao je Istanbulski univerzitet u saradnji sa Unijom banaka i Centrom za statistička, ekonomska i socijalna istraživanja, kao i Istanbulskom berzom.

IslamBosna.ba