IslamBosna.ba- Ebu-Hurejre, r.a.,  prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu .alejhi ve selleme, rekao: Zaista, Allah ne gleda u vaša tijela, niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca i vaša djela.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., u ovom plemenitom hadisu podsjeća čovjeka da sve blagodati koje mu je Uzvišeni Allah dao, poput lijepog izgleda, tjelesne snage i fizičke konstrukcije ne znače ništa bez čistog i plemenitog srca.  Svi ovi organi stvoreni su kao sredstvo, da bi čovjeku olakšali put prema Uzvišenom Allahu i onog trenutka kada srce prestane biti glavna vodilja, kada razum prestane biti njihov rukovodilac ovi organi gube svoj značaj.

Ovaj hadis, svojom sažetošću i konciznošću, na najljepši način ističe značaj čovjekovg srca, odnosno njegovog duhovnog stanja i položaja u odnosu na fizički. Ta teza je potvrđena i brojnim kur’anskim ajetima. Uzvišeni Allah kaže: Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im se povećava i samo se na Gospodara svoga oslanjaju. (El-Enfal, 2.)

Srce je mjerilo imana i znak prihvaćenosti djela. Imansku dimenziju srca potvrđuju i riječi našeg Resula, s.a.v.s., koji ističe da je srce mjerilo čovjekovog kvaliteta ili čovjekove pokvarenosti: U tijelu ima jedan komad mesa, kada je on zdrav, zdravo je i cijelo tijelo, a kada je on pokvaren, pokvareno je i cijelo tijelo, ta, zaista je to srce. (Buhari i Muslim)

Opisujući stanje pobožnih i posvećenih Allahovih robova, neki od dobrih prethodnika su govorili: Doista Uzvišeni Allah ima robove, koji Ga spomenu, pa im od veličine i čežnje za Njim duše izađu. Ima i onih robova koji kada Ga spomenu srca im se strahom ispune, pa da ih i vatra oprži, toga ne bi bili svjesni. Ima i onih robova koji Ga spomenu na zimi i hladnoći, pa im žile proključaju od strahopoštvoanja. Neki od Njegovih robova Ga spomenu i sjete Ga se, pa im se boja lica promijeni, a nekima san na oči nikako ne dolazi.

To je najodabranija grupa ljudi, o njima je imam Šafija kazao u svome Divanu:

Allah ima mudre robove

Što su se dunjaluka oslobodili i iskušenja pobojali

Dobro su dunjaluk osmotrili i onda su shvatili

Da on živome nije domovina kojoj žudi.

Dunjaluk su vidjeli poput talasa što hride zapljuskuju

A dobra djela su za njih lađa spasa postala.

Iz tog razloga, ovaj hadis podstiče na iskren nijet i čisto srce, jer je ibadet srca i njegovo djelovanje glavni regulator ispravnosti čovjekovih postupaka, ono je izvor osjećanja i uvjerenja koja se manifestuju na čovjekovom tijelu. Stoga je ibadet i pokornost srca polazište za pokornost tijela. Također, iskušenja i nedaće s kojima se susreće čovjekovo srce su opasnija i štetnija po njegovu vjeru i budućnost od iskušenja u tijelu, jer je srce izvor vjere, pa kada se taj izvor pomuti, pomuti se i čovjekova vjera.

Nekada čovjekova fizička snaga, ljepota i izgled mogu biti izvor njegove oholosti, gordosti i neposlušnosti Uzvišenom Allahu. Budu izvorom zablude i pogrešne percepcije da je fizička snaga i ljepota izvor suštinske snage i ljepote. Ovaj hadis to opovrgava i prije svega ističe značaj unutarnje, duhovne, srčane snage kao osnovnog parametra na osnovu kojeg Uzvišeni Allah vrijednuje ljude. Zanemariti čistotu srca a pridavati značaj vanjskom izgledu, zanemariti suštinu na uštrb forme, prava je propast i gubitak, to je osobina onih koji su prodali vjeru za sitnu dunjalučku korist, a Uzvišeni o njima kaže: Oni neće imati nikakvog udjela na Ahiretu, Allah im se neće obratiti niti će ih pogledati na Sudnjem danu i neće ih očistiti i njima pripada bolna kazna. (Ali Imran, 77) Istinska snaga je snaga srca i istinska ljepota je ljepota srca. To je mjerilo na osnovu kojeg ćeš biti tretiran kod svog Gospodara. Drugi aspekt koji ovaj hadis ističe jesu dobra djela, koja su neodvojiva od čistog srca. Zbog toga je nužno objediniti sve ove faktore kako bi se postigao uspjeh. Ibn Kudame el-Makdisi je kazao: Djelo bez nijeta je obično zamaranje, nijet bez iskrenosti je licemjerstvo, a iskrenost bez njegovog realiziranja je prašina u zraku. Uzvišeni Allah je kazao:  Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti. (Furkan, 23) Prva obaveza svakog vjernika koji želi biti Allahu pokoran, jeste da prvo spozna svoj nijet, a da onda svoje djelo uskladi sa iskrenošću svoga nijeta, jer je to jedini put spasa. (Minhadžu-l-qasidin)

IslamBosna.ba