IslamBosna.ba- Grupa italijanskih profesora i istraživača koja namjerava bojkotovati izraelske akademske institucije izrazila je svoje ogorčenje kazavši da su škole saučesnici u kršenju međunarodnog zakona i ljudskih prava’.
Oko 170 akademika iz više od 50 italijanskih univerziteta i istraživačkih organizacija su potpisale zavjet bojkota. Potpisnici opisuju sebe kao ‘čvrsti kritični blok učenjaka’ koji ‘više ne žele da tolerišu izraelsko akademsko saučesništvo sa izraelskim državnim nasilju”.
“Potpuno odsustvo bilo kakve ozbiljne osude s njihove strane od osnivanja države Izrael je dovelo do ove inicijative”, stoji u saopćenju.
Italijanski akademici koji predaju i rade na velikom broju istaknutih univerziteta, uključujući Univerzitet u Bolonji, Univerzitet u Rimu i Univerzitet u Milanu kažu da su dio narastajućeg globalnog trenda učenjaka koji se zalažu za prava Palestinaca.

IslamBosna.ba