IslamBosna.ba– Jučer sam naučila nešto na vrlo konkretan način. Kupili smo set od dva kreveta i izgleda da su bili napravljeni od jako lošeg materijala- pa su se polomili. Postojao je ozbiljan problem u njihovoj osnovi, ali je trebalo da se polome da bi se pronašao problem. I kao rezultat loma, čovjek koji ih je popravljao, postavio je osnovu od masivnog drveta koja je sada gotovo nesalomljiva. Isto se dešava sa našim životima. Mi smo puni unutrašnjih nedostataka i slabih osnova. Ali kako se oni otkrivaju? Oni se otkrivaju prilikom lomljavine, krahova. Kroz određene lomljavine, postajemo svjesni određenih nedostataka u našim unutrašnjim osnovama. Postajemo svjesni nedostataka koje drugačije ne bi vidjeli. I kao rezultat tih lomljavina, srce (a i krevet) mogu se ponovo napraviti jačim.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Jasmin Mudžahid

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba