IslamBosna.ba- Bizantinski car je zatražio od halife da mu pošalje nekog od islamskih učenjaka s kime bi raspravljali i koga bi nešto pitali, pa im je on poslao kadiju Ebu Bekra el-Bakilanija, koji je bio najveći i najpoznatiji učenjak svoga vremena. Kada je bizantinski car čuo za njegov dolazak, a el-Bakilani je bio poznat po imenu Sablja sunneta i Govornik ummeta, naredio je svojoj sviti da vrata na koja se ulazilo u rezidenciju skrate, tako da el-Bakilani na njih ne može ući što se neće sageti. Na taj način, on je želio poniziti Ebu Bekra el-Bakilanija, kako bi se ovaj, barem tako, poklonio pred bizantinskim carem i njegovom svitom. Oni su tako i uradili, ali kada je el-Bakilani došao, shvatio je njihovu zamku, pa se okrenuo i unazad ušao u prostoriju. I, umjesto da prema caru okrene glavu, okrenuo je stražnji dio svoga tijela. Tada je car vidio el-Bakilanijevu veliku mudrost i visprenost.

Nakon što je sjeo, el-Bakilani se obratio crkvenim velikodostojnicima i sviti bizantinskog cara, upitavši ih: Kako ste, kako su vam supruge i djeca?

Oni su se usplahirili, a car reče: Ovi ljudi su monasi i svećenici i čisti su od toga da imaju djecu. Oni su na stupnju dostojanstva i ugleda koji im ne dozvoljava da se žene i imaju potomstvo.

El-Bakilani tada ushićeno reče: Allah je najveći! Kažete da su oni čisti od braka i potomstva, a onda optužujete našeg Gospodara da je imao dijete sa Merjemom!

To je još više rasrdilo kralja, pa reče: Šta onda kažeš o Aiši, koja je počinila blud?

El-Bakilani reče: Tako mi Allaha, Aiša je žena koja se udala i nije rađala djece, a Merjema nije bila udata i rodila je dijete. Kako možete za blud optužiti onu koja se udala a nije rodila, a štititi onu koja je rodila a nije se udala? A njih obje kod nas su čiste i čestite.

Car je još više poludio i rasrdio se, pa reče: Je li vaš Poslanik ratovao?

Ebu Bekr reče: Da.

Da li se borio u prvim redovima?

Da.

Da li je pobjeđivao?

Da.

Da li je gubio?

Da.

Car reče: Čudno, vjerovjesnik a da izgubi u bitkama.

El-Bakilani odgovori: Je li Isa, a.s., razapet?

Car reče: Da.

Na to el-Bakilani odgovori: Čudno, vjerovjesnik a da bude razapet.

U tom trenutku nevjernik se zbuni.

IslamBosna.ba