IslamBosna.ba- Pustinja je pružila pogodno okruženje da Poslanik, s.a.v.s., nauči životne vještine odgovornosti i komunikacije sa drugima. Uprkos nemilosrdnoj vrućini i teškoćama u životu, ona je podarila bolji prostor za pražnjenje energije od uskih, zakrčenih ulica Mekke.
Možemo pretpostaviti da je mladi Muhammed u pustinji radio niz kućanskih poslova poput nošenja vode, brige o stoci, pomaganju u postavljanju i dizanju šatora, pomaganju starijima i gostima, i naravno na taj način je razvio vještine saradnje, dijeljenja i brige o drugima.
Nomadski život znači biti svakodnevno u pokretu, postavljanje šatora, čuvanje stoke, ugošćavanje karavana u prolazu i potrage za sigurnim mjestima. Sve ove aktivnosti su bile uzbudljive mladom Muhammedu i šansa da izgradi svoj karakter.
Postoji direktna povezanost između dječijeg fizičkog kretanja i sticanja vještina, a fizički aktivna djeca imaju tendenciju da budu društvene ličnosti, kao i da preuzimaju uloge vođa znatno više od manje aktivne djece. Nemojte ograničavati kretanje vaše djece i omogućite im odgovarajuće okruženje koje će ih potaći da budu fizički aktivni.

Kako vam mladi Muhammed, s.a.v.s., može pomoći u odgoju vaše djece?

Mladi Muhammed, s.a.v.s.
Pustinja ga je naučila samokontroli i disciplini u okruženju sa mnogo prilika za igru i zabavu.

Vaše dijete
Pružite mu okruženje gdje će poboljšati svoje ponašanje, bez prijetnji ili kažnjavanja. Pružite mu puno igre, jer to je dječji način učenja.

Mladi Muhammed, s.a.v.s.
Pustinja mu je pružila priliku za interakciju sa ljudima i ojačala je njegovu sposobnost da se izrazi i komunicira.

Vaše dijete
Pomozite mu da zavoli čitanje. Pričajte mu priče i slušajte ga pažljivo.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisao: Dr. Hišam el- Ivedi

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba