Prema rezultatima istraživanja koje su sproveli Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Beogradski centar za ljudska prava, 70 odsto Srba ima negativne stavove prema MKSJ-u.

Uzorak je obuhvatio 1.407 ljudi starijih od 16 godina kojima su pitanja postavljena u direktnom razgovoru u septembru i oktobru 2011. godine.

“Ovo je jedno od najobimnijih istraživanja o tranzicionoj pravdi u svetu”, rekao je Ivan Jovanović, šef odseka za pitanja ratnih zločina u Misiji OEBS-a u Srbiji.

“Na osnovu ovih rezultata, zaključili smo da ljudi imaju negativne stavove o ovim pitanjima, ali, nažalost, nemaju dovoljno informacija na kojima baziraju ove stavove”, dodao je on.

Morgijana Breding, predstavnica MKSJ-a, slaže se da postoji nedostatak izveštavanja o pitanjima ratnih zločina u medijima, a i kada ga ima, obično je pristrasno.

“Novinari se odazivaju samo kada su u pitanju optuženici iz njihovih zemalja. Na primer, na suđenjima Gotovini nije bilo srpskih novinara”, rekla je Bredingova, dodajući da je MKSJ započeo svoj program saradnje s javnošću prilično kasno.

Dušan Ignjatović, direktor srpske Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa MKSJ-om, rekao je da istraživanje pokazuje kako srpska javnost ne prati pažljivo suđenja MKSJ-a, ali da ipak ima vrlo snažno negativno mišljenje o njegovom radu.

“Lakše je verovati da je Tribunal antisrpski sud nego da su Srbi počinili ozbiljne zločine tokom konflikata devedesetih”, rekao je Ignjatović.

Prema istraživanju, 40 odsto Srba veruje da najveću odgovornost za sukobe snose Hrvati, zatim Albanci sa 17 odsto, dok su Bošnjaci treći sa 10 odsto.

Bruno Vekarić, zamenik srpskog tužioca za ratne zločine, rekao je da problem leži u činjenici da su suđenja za ratne zločine često ispolitizovana.

(dnevniavazba)

Leave a Reply

*

captcha *