IslamBosna.ba– Nicholas Kristof je putovao u Mijanmar, gdje su muslimani zatvoreni u logore ili u okviru svojih sela, lišeni radnih mjesta, škola i doktora. Zbog čega svijet šuti?

Jedina država koja je do sada pokazala interes za njihovo stradanje je Turska.

Prema zvaničnim podacima u Mijanmaru živi 55 miliona stanovnika, od kojih 90 posto čine budisti, dok deset posto čine Rohingya muslimani.

IslamBosna.ba