U Sarajevu je danas upriličen stručni simpozij i prezentacija projekta pod nazivom “Razvoj jadransko-jonskog željezničkog koridora Čapljina – Trebinje – Nikšić”.

Za izradu studije izvodljivosti za trasu ove pruge, gdje postoji velika mogućnost priključka za Dubrovnik, Neum i druge gradove u tom području, Evropska komisija izdvojila je 510.000 eura i studija daje dobre rezultate, rekao je danas pomoćnik ministra komunikacija i transporta BiH Izet Bajrambašić.

Memorandum o zajedničkim aktivnostima na izradi projektno-studijske dokumentacije za povezivanje BiH i Republike Crne Gore željezničkom prugom Čapljina – Nikšić potpisan je 5. marta 2008. godine u Sarajevu. Tenderskom procedurom za realizaciju tog projekta odabrana je konsultantska firma INOCSA (Španija), a uradila je sljedeću dokumentaciju: preliminarnu saobraćajnu studiju, preliminarnu studiju o procjeni uticaja na okoliš, preliminarnu procjenu troškova, kao i premiliminarno projektno rješenje.

Ovim projektom, koji će osigurati usklađenost sa evropskim standardima, kako je danas rečeno, nastoji se omogućiti povezivanje BiH sa Crnom Gorom, što je od vitalnog značaja za ekonomiju i transportnu mrežu BiH. Projekt je, također, izuzetno značajan i za cijeli region i za njega su, osim BiH i Crne Gore, zainteresirani Grčka, Albanija, i Hrvatska.

Potvrđen je i današnji dolazak na simpozij predstavnika ambasada tih država u BiH, Misije Evropske komisije u BiH, Sekretarijata SEETO, ministarstava saobraćaja Crne Gore i Hrvatske, kao i predstavnika općina Čapljina, Stolac, Ravno, Bileća, Trebinje, Dubrovnik i Neum te predstavnika željezničkih kompanija i banaka.

– Osnovni cilj svih naših aktivnosti u ovom periodu jeste priprema osnovne mreže koja će biti dio evropske mreže na onom standardu i potrebama koju imaju ljudi u Evropi. Svaka zemlja će graditi na svom teritoriju, a najviši teritorij je u BiH i ona će raditi isključivo s evropskim bankama. Nakon studije pristupit ćemo izradi drugih dokumenata koji prethode izgradnji, a EU je uvijek spremna da one projekte koje finasira u studijskom dijelu finansira i u izgradnji, kazao je Bajrambašić.

Renzo Daviddi, vršilac dužnosti šefa Delegacije EU u BiH izrazio je uvjerenje da će se sredstva, iako će biti velika, za ovaj projekt iznaći bilo putem nekih međunarodnih finansijskih institucija , bilo putem sredstava kojima raspolaže BiH za njegovu realizaciju.

-Prvo moramo vidjeti šta kaže studija kada bude u konačnoj verziji. Kroz ovaj projekt povezuju se dvije zemlje koje imaju jasne stavove prema članstvu u EU. Tu je i politika koja se odnosi na ovaj jadranski region i sve zemlje tog regiona,a naravno tu je i veoma bitan aspekt umanjivanja negativnih efekata i posljedica na sredinu u kojoj živimo, kazao je Daviddi.

(fena)

Leave a Reply

*

captcha *