IslamBosna.ba- U balkanskim zemljama je u zadnjih 10-tak godina izgrađeno dosta velikih višespratnih robnih kuća (moderno: tržnih centara), gdje često postoji po nekoliko dizala zbog stalno velike posjećenosti.

Uvod

Upravo u tim mjestima se najbolje primijeti neobrazovanost širokih opštenarodnih masa u poznavanju korištenja dizala.

Posljedica toga je stalno nezadovoljstvo korisnika dugim vremenom čekanja da pozvano dizalo dođe, kao i nerijetkim gužvama ispred dizala.

Problemi

Gužve i kašnjenja su uzrokovana time što je propusna zapremina skupine dizala vrlo slabo iskorištena, i to prvenstveno iz dva razloga:

  1. Ljudi pozivaju dizala sa dva prsta (pritisnu i dugme za gore i dugme za dole – “šta je sigurno sigurno je!”);
  2. Kada neko dizalo dođe i otvori vrata, ljudi uđu u njega iako ono ide u suprotnom smjeru od onog koje njima odgovara. Nakon toga naravno odaberu odredišni sprat koji je suprotan od tog smjera kretanja dizala.

Posljedice:

Ponašanje #1 stvara veliku zabunu upravljaču dizala i onemogućava mu da izvrši bilo kakvo preračunavanje ili optimizaciju preraspodjele dizala u odnosu na to gdje se koje trenutno nalazi i sa kojeg sprata za koji smjer ima najviše potražnje. To je njegova osnovna funkcija, koja je bukvalno “ugnjetovana” gnjecanjem dugmadi koja nisu potrebna.

Kada su svugdje aktivirana sva pozivna dugmad, onda upravljač nema izbora nego da “lupeta” – šalje dizala nasumično kako kad i kako gdje, bez obzira na blizinu i stvarnu potražnju. Šta ste tražili, to ste i dobili.

Ponašanje #2 je suludo.

Upitajte bilo kojeg od tih “kontra-direktivaca” zašto su ušli kada dizalo ide u suprotnom smjeru. Reći će vam “ma bitno je da uđem, pa kad dođem”. Nakon toga ih upitajte “Da li biste onda i na autobuskoj stanici ušli u autobus koji ide u suprotnom smjeru od željenog?” Uživajte u odgovoru i tjelesnim reakcijama.

Ponašanje #2 ima dvije posljedice.

Prva posljedica je da se prostor u dizalu bespotrebno zakrčuje nesuvislim putnicima, pa onda u njega ne mogu ući oni koji hoće da idu u tom smjeru.

Druga posljedica je da upravljački sistem postane potpuno zbunjen time što je dizalo pozvano za jedan smjer, pa onda u njemu birani spratovi koji se nalaze u suprotnom smjeru. To nekad dovede do toga da i upravljač počne naizmjenično “šaltati” smjer dizala, pa vam se desi da dizalo dođe, otvori se i prikazuje na semaforu smjer npr. za dole, i onda se nakon par sekundi odjednom “prekonta” i promijeni smjer za gore… time korisnici izgube povjerenje u smjer i “opravdano” uđu po principu “bitno je da uđem, pa kad dođem”.

Rješenje

Iz prethodno iznesenog je očigledno da:

  1. Ne treba dizala pozivati sa dva prsta;
  2. Da treba pratiti smjer kretanja dizala, te prema tome ulaziti samo u one koji se kreću u vašem željenom smjeru;

I to je sve!

Ispravnim korištenjem omogućavate upravljaču dizala da ispravno vrši svoju ulogu, te da vam željeno dizalo što prije dođe, i da imadne što manje zaustavljanja usput.

Ostala pravila

Koje dugme pritisnuti

Mnogim ljudima nije jasno koje to dugme treba ustvari pritisnuti.

Potrebno je pritisnuti ono dugme koje odgovara VAŠEM željenom smjeru kretanja, bez ikakvih drugih razmatranja!

Mnogi ljudi upravo pritisnu pogrešno dugme, razmišljajući o tome koji smjer je potreban dizalu da dođe do njih, zavisno od trenutnog polažaja dizala u odnosu na njih. Kakav dupli apsurd.

Svaka vam čast na toj proaktivnosti u korisničkom učešću/ispomoći u radu upravljačkog sistema, ali nema potrebe da vi mislite za njega. Za njega je mislio cijeli tim visokoobrazovanih inžinjera kada ga je projektovao.

Dakle, vi mislite za sebe, i to je od vas sasvim dovoljno. Dalje preuzima upravljač.

 Dirlikanje dugmeta

Također nema potrebe uzastopno pritiskivati pozivno dugme ako je ono već aktivirano. Nikakvog učinka to neće imati, osim povećano habanje dugmeta.

To dugme stvara jednokratni trajni digitalni električni signal, dakle nije to nikakva pumpa kojom ćete “nabiti jači pritisak” pa da dizalo brže dođe, niti taj el. signal slabi pa da ga treba svako malo “osvježiti”, niti će upravljaču “dodijati” vaše uporno pritiskivanje pa da odluči “eto me eto me joj jesi naporan na čip si mi se popeo evo idem odmah prvo tebi”. Možete vi pritisnuti dugme 763240781037676028 puta, potpuno je isto kao i jednom.

 Višestruka dizala, višestruka dugmad

Treba imati na umu da u većini slučajeva, gdje postoji nekoliko dizala koji rade na istoj putanji, sva ta dizala su uvezana u isti upravljački sistem. To se prosto primijeti po tome, da nakon pritiskanja jednog dugmeta, sva ostala dugmad (tog smjera) uz ostala dizala istovremeno posvijetle.

Dakle, bilo koje pozivno dugme “poziva” sva ta dizala, i doći će ono za koje središnji upravljački sistem odluči da dođe. Ne treba pozivati dugme od svakog od tih dizala ponaosob.

 Prekid zatvaranja vrata

Česta situacija pri ulasku u dizalo je da se vrata počnu zatvarati, a još neko treba da uđe unutra. Ako ste vi već unutra, nema potrebe da mlatarate rukama, nogama i torbama između vrata u cilju da obustavite njihovo zatvaranje. U svakom dizalu koje ima automatski upravljana vrata, postoji i dugme za obustavljanje zatvaranja vrata (obično sa dvije suprotno usmjerene strelice lijevo-desno). Dokle god njega držite pritisnutog, vrata će stajati širom otvorena.

Bosanek

IslamBosna.ba