IslamBosna.ba– Dr. Aslam Abdullah, imam Džemat džamije u Las Vegasu, Nevada, SAD, je ispričao sljedeću priču:
U ovom vremenu kada se muslimani nalaze pod mikroskopom i kada padaju razne optužbe na islam i muslimane i kada pojedini muslimani svojim postupcima odvlače druge muslimane od islama, mladi bračni par Andrew i Ericka došli su u Džemat džamiju sa svojom novorođenom bebom.
Oni su kršćani i žive na nekih 25 kilometara zapadno od džamije i zatražili su od mene islamski blagoslov za svoje dijete. Bio je to prvi put kada su mi je nemuslimanski par tražio da proučim nešto za dijete rođeno u kršćanskoj porodici.
Veliki broj mojih prijatelja muslimana će se možda protiviti onome što sam uradio. Proučio sam djetetu ezan na desno uho, a ikamet na lijevo i proučio sam mu el-Fatihu, tražeći od Allaha da zaštiti ovo dijete od svakog zla, i dovio sam za njegove roditelje. Oni žele da dijete odraste u osobu koja će gajiti ljubav prema svima i nikome neće željeti zlo.
Bio sam paralisan, a cijelo moje tijelo se treslo dok sam učio Kur’an. Da li sam pogriješio ukoliko sam pretpostavio da ih je Allah, stvoritelj svega na svijetu, počastio sa nevinim srcem i čistim umom? Podsjetio sam se na ajet iz Kur’ana: Gospodar vaš je sam Sebi propisao da bude milostiv. (El-En’am, 54)

Poslanik, s.a.v.s., kaže: Svako se dijete rađa u čistoj prirodi kao musliman, a njegova porodica ga učini kršćaninom, Jevrejom ili vatropoklonikom.

Da Allah, s.v.t., uputi roditelje bebe i bebu u islam i ispravno slijeđenje Njegovih, s.v.t., zakona.

IslamBosna.ba