Muhammed, a.s., je rekao: “O žene, dajite sadaku i što više činite istigfar (traženje oprosta) od Allaha, jer sam vidio da ste vi najbrojniji stanovnici vatre (Džehennema).”
Jedna od prisutnih i razboritih žena reče: „A žašto smo mi, Božiji Poslaniče, najbrojniji stanovnici vatre?“
Reče Poslanik: Dosta proklinjete i poričete pravo muža. Nisam vidio nekoga kao vas da ima krnjaviju pamet i vjeru a da vještije nadvlada razumnog čovjeka.
Reče žena: ’’O Božiji Poslaniče, šta se podrazumijeva pod nepotpunosti pameti i vjere?“
Reče Poslanik: Krnjavost mozga je kada svjedočenje dvije žene vrijedi kao svjedočenje jednog muškarca, to je krnjavost mozga. Ostaje nekoliko dana ne klanjajući i ne posteći uz ramazan, što predstavlja krnjavost vjere. (Bilježi Muslim)

Odabrana djela i riječi

U prethodnom hadisu Muhammed, a.s., priprema žene svog vremena za kvalitetnu afirmaciju dajući im smjernice za preživljavanje u ovom svijetu, sa posebnim osvrtom na izazove predominantnih muških društava.

Pomenuta Muhammedova, a.s., interakcijska komunikacija u radu sa grupom žena nosi intrigantna pitanja, vizualizaciju budućnosti, detekciju „minskih polja“ muške sujete, korektivne savjete, prijedlog iskupljenja, sugestiju aktivnosti, divljenje manipulativnim sposobnostima žena, preciznu dozu provokativnosti, gorko suočavaje sa vjerovatnim ishodima, itd. Ako sve ove vrste govora i interakcijskog rada možemo derivirati iz običnih fragmenata njihovog razgovora, koje nalazimo u hadisu s početka, pretpostavite našu oduševljenost Muhammedovim, a.s., odgajanjem žena da smo bili izravni svjedoci ovakvih razgovora – sa svim detaljima komunikacijskog sadržaja izgubljenog u vremenu – slušajući i posmatrajući sve detalje Muhammedovog, a.s., verbalnog driblinga i drila, njegove mimikrije, gestikulacije i intonacije!

Uvijek je bila prava rijetkost naći obraćanje jednog muškarca nekoj ženi, a koje je lišeno raznih formi flerta i jeftinog podilaženja. Na samom početku Muhammed, a.s., riječima O žene, dajite sadaku i što više činite istigfar – sugerira odabrana djela i riječi. Karakteristika slobodnog čovjeka je da sam bira svoje aktivnosti i djela. Štaviše! Sloboda je uvjetovana samoinicijativnim zadavanjem sebi zadataka. Ukoliko to ne radimo – svejedeno iz neznanja ili pasivnosti – neko drugi će nas uposliti (pojedinac, institucija, sistem, itd.) demonstrirajući na taj način intelektualnu superiornost nad nama, a što označava oblik (savremenog) ropstva.

Darivanje prije svega

Izraz dajite sadaku je formula za postepenu afirmaciju žena u svakom mjestu i vremenu, jer ističe i gradi proaktivan mentalni stav osobe koja odlučuje da prvenstveno dariva umjesto da uzima. Fokusirajući se na debljinu svežnja muslimwomennovčanica koje želi ugraditi u određeni projekat, prelijepi buket emocija kojim želi ukrasiti nečiju dušu, raskošnu lepezu misli kojom želi armirati generacije u izgradnji, ili snop pozitivnih zraka kojim želi obasjati nečije lice – ona postaje slobodna i posebna u Allahovim očima, očima vjernika i očima ostalih ljudi.

U tom kontekstu zanimljivo se osvrnuti na sljedeći ajet:
“Allah navodi primjer roba posjedovanog (koji) ne upravlja ničim, i onog kog smo od Nas opskrbili opskrbom lijepom, pa on od nje udjeljuje tajno i javno – jesu li isti? Hvala Allahu! Naprotiv! Većina njih ne zna.” (En-Nahl/Pčela: 75)

Prethodni ajet sa komparacijom koja završava retoričkim pitanjem jesu li isti? – može zbuniti jednostavnošću s obzirom na očiglednu razliku između predmeta komparacije i lahkoću odgovora na pomenuto pitanje. Međutim, da li je odgovor stvarno toliko lagahan?

Kroz izraz što više činite istigfar – Muhammed, a.s., na hijerarhiju svih zamislivih vidova govora definira najuzvišeniji vid govora, skrećući pažnju ženama na potrebu spartanskog discipliniranja svog vokalnog aparata.

Ako je glava izraslina na vratu koju treba promućkati prije upotrebe – kako je primijetio jedan šaljivdžija – onda je vokalni aparat crna rupa u toj izraslini koju treba držati zatvorenom dok se promućkano ne slegne, jer ta nepromišljeno otvorena rupa može usisati sve nedozrele misli i emocije iz uma i srca u urušeni svijet koji treba pažljivo oblikovati.

Dvije vrste govora

Nakon ljubaznog sugeriranja proaktivnog mentalnog stava, Muhammed, a.s., ističe posljedice koje će nastati neusvajanjem pomenutog mentalnog stava, a to su – jer sam vidio da ste vi najbrojniji stanovnici vatre (Džehennema).

Muhammed, a.s., kao komunikator bez premca, u svom govoru je uvijek pažljiv, precizan i jezgrovit te ostavlja dovoljno prostora za ravnopravnu razmjenu mišljenja, pa vidimo zainteresiranost jedne od žena koja insistira na daljnjem pojašnjenju pitanjem: „A zašto smo mi Božji Poslaniče najbrojniji stanovnici vatre?“

Muhammed, a.s., je uspio da zainteresira auditorij uvodnim obraćanjem i izmamio vrlo kvalitetno učešće žena koje, svojim razboritim pitanjima, izražavaju želju za širenjem znanja, savladavanjem neophodnih vještina, kao i nastavkom konverzacije.

Nakon što je pripremio auditorij, kombinirajući u svom obraćanju korektivne sugestije uz preciznu dozu opomene i vizualizaciju nemilog ishoda, Muhammed, a.s., na izmamljeno pitanje koje je označilo jasnu prijemčivost auditorija, prelazi na glavne uzroke globalne unesrećenosti žena riječima “Dosta proklinjete i poričete pravo muža!” – ističući ni manje ni više nego dvije forme upotrebe vokalnog aparata odnosno dvije vrste govora, ali i dva pogrešna mentalna stava.
Fenomen proklinjanja sam obrađivao ranije, pa ću se ovdje samo osvrnuti na poricanje prava muža u kontekstu razvoja ženine senzibilizacije spram minskih polja muške sujete na kojima, huda, redovno strada.

Najbolji poklon koji mudra majka ili otac može poklonti svojoj kćeri osposobljavajući je za afirmaciju van roditeljskog doma je izrađena precizna mapa minskih polja muške sujete sa jasno istaknutim znakovima za visok napon. I to nije zgoreg znati kao što se zna tablica množenja.
Muhammed, a.s., je upravo to uradio! Istakao je jedan paradoks, odnosno emocionalnu neinteligenciju žena kao glavni uzrok njihovog globalnog neuspjeha, uprkos činjenici da imaju fantastičan emocionalni potencijal putem kojeg znaju – u ime strasti i požude – vješto nadvladati razumnog čovjeka.

Manipulacijske sposobnosti

Tako da Muhammed, a.s., riječima “Nisam vidio nekoga kao vas da ima krnjaviju pamet i vjeru, a da vještije nadvlada razumnog čovjeka” – sa divljenjem ističe izvanrednu sposobnost ženske manipulacije, istovremeno se čudeći kako tu važnu sposobnost ne koriste za veće i plemenite životne ciljeve.

Vjerovjesnik, a.s., svoje divljenjem tom ženskom sposobnošću da vješto nadvlada razumnog čovjeka dodatno ističe činjenicom da je ženino svjedočenje manje vrijedno od svjedočenja tog istog razumnog muškarca i da ne uživa svaki dan svoga života u izoštravanju čula kroz namaz i post zbog menstruacije, za razliku od tog istog razumnog muškarca kojim, ipak, uspjeva ovladati.

Muhammed, a.s., provokativnim izrazima krljave pameti i vjere – svjesno karikira prividnu prednost muškarca u odnosu na žene zbog nepostojanja svakomjesečnih smetnji za obavljanje pomenutih propisa, i ponovo vješto uključuje svoj auditorij u aktivnu interakciju, pa vidimo jednu od žena kako inteligentno traži pojašnjenje obzirnim riječima: „O Božiji Poslaniče, šta se podrazumijeva pod nepotpunosti pameti i vjere?“

Muhammed, a.s., na to pitanje ljubazno odgovara ističući razlike pri svjedočenju i olakšice koje žene imaju zbog neprijatnosti mjesečnice. Međutim, ne treba ispustiti iz vida da glavna poenta ove Muhammedove, a.s., intelektualne radionice sa ženama nije u isticanju pomenutih razlika između muškarca i žene koje su čisto biološki uvjetovane.

Najvažnija poenta je u istaknutom paradoksu u kojem se skreće pažnja na emocionalnu neinteligenciju uprkos enormnom emocionalno-manipulativnom potencijalu. Jednostavnim riječima rečeno Muhammed, a.s., se naglas u prisustvu tih žena pita: kako to da ste u stanju zavesti razumnog muškarca i širokom lepezom vlastitog manipultivnog arsenala natjerati ga da poput vaše igračke na navijanje udovoljava svim vašim putenim prohtjevima, a ne koristite taj isti talent da imate svoje muževe (braću, očeve, itd.) kao glavne pomagače u vašoj široj društvenoj afirmaciji i ostvarenju plemenitih ciljeva?!

Izvor: Novi Horizonti
Obrada: IslamBosna.ba

Leave a Reply

*

captcha *