– Koliko vidim zapovijed stožera Civilne zaštite, koju je potpisao načelnik stožera Jozo Jakić je maknuta sa službene web stranice Općine, a vijest je nedostupna i na portalu tomislavcity.com. Očito netko pokušava prikriti tragove da je zapovijed izdana – naveo je jedan od aktivista za zaštitu prava životinja u Bosni i Hercegovini.

Evo što je pisalo u javno objavljenoj naredbi:

Općinski načelnik Načelnik općine Tomislavgrad (BiH)

Ime i prezime Ivan Vukadin dipl. politolog

Kontakt telefon 034/356-400 E-mail ivan.vukadin@tomislavgrad.gov.ba

Z A P O V I J E D

o odstrjelu pasa lutalica na području naseljenog mjesta Tomislavgrad Utorak, 14 Veljača 2012 Temeljem odredbi članka 16. Zakona o zaštiti i spašavanju(“Sl.novine FBiH”, broj: 39/03 i 22/06), članka 18. Poslovnika o radu Općinskog stožera civilne zaštite, broj:02-44-1501/08 od 22.08.2008.godine, donosim slijedeću

Z A P O V I J E D o odstrjelu pasa lutalica na području naseljenog mjesta Tomislavgrad

I Odstrjel će se izvršiti dana 15.02.2012.godine, u vremenu od 04,30 do 06,30 sati.

II Odstrjel će izvršiti članovi Lovačke udruge „Vran“

III Osiguranje akcije će osiguravati PU Tomislavgrad.

IV Za sakupljanje i odvoz odstrijeljenih pasa zadužuje se JP „KOMUNALNO“ Tomislavgrad.

NAČELNIK STOŽERA

Jozo Jakić

“Zaustavimo krvoproliće”

Pod naslovom “Zaustavimo krvoproliće” reagirala je Udruga prijatelji iz Mostara

Evo što stoji u reakciji:

– Ljubitelji životinja iz Mostara, a posebno svi volonteri iz Udruženja Prijatelji Mostar su odlučili da se obrate svim zločincima i poruče da je više vrijeme da se Zaustavi krvoproliće u gradovima i u državi Bosni i Hercegovini.

Nažalost dok neki šetaju po snijegu, izvode u šetnju svoje kućne ljubimce, našla se grupa ljudi, kao u ovom slučaju koja je počinila veliki zločin.

Ovo krvoproliće su napravili upravo ljudi koji su trebali donijeti odluku da se zaštite svi ti napušteni psi, ljudi koji smatraju i misle da ih svi mi građani moramo poštovati i podređivati se njima, iskoristili su zimsko nevrijeme (proglašeno stanje nepogode) da bi nezakonito mučki poubijali napuštene pse u Tomislavgradu – jadni napušteni psi Tomislavgrada umjesto da im pomognu za nevremena oni su doneli zapovjed o njihovom smanknuću!

Ovako šta licemjerno i neljudski nije počinio ni jedan grad i ni jedna gradska uprava u BiH. Sram Vas bilo načelniče Tomislavgrada.

Ovo što su uradili čin je velikog zločina na živa bića kao što su i oni, ali životinje nisu kao ti ljudi, jedino što znaju u ovoj državi je pobiti sve JADNE ŽIVOTINJE KOJE IM NIŠTA NISU KRIVE, onda bi svi oni kome smeta taj načelnik stožera ili načelnik općine Tomislavgrad ili neko drugi od ljudi, trebali samo hodati i ubijati sve koji im idu na živce, shvatite ljudi više jednom DA UBISTVO NIJE RJEŠENJE.. – stoji u orgočenoj i vrlo emotivnoj reakciji iz spomenute udruge.

 

   

(doznajemocom)

Leave a Reply

*

captcha *