IslamBosna.ba– Dvije žene iz Selangora su naimenovane kao sudije Višeg šerijatskog suda po prvi put u historiji Malezije, prenosi Star Online.
Nur Huda Ruslan (40) i Nenney Šuhejda Šemsuddin (41) su dobile zvanična pisma naimenovanja od sultana Selangora, sultan Šarafuddin Idris Šaha tokom ceremonije održane u Istana Bukit Kayanganu.
Glavni šerijatski sudija dr. Mohd Na’im Muhtar je kazao da naimenovanja nemaju nikakve veze sa polom i da su obje žene kvalifikovane za posao.

Obe žene imaju diplome islamskih nauka, a također su studirale i psihologiju i međunarodne i komparativne pravne nauke.

Šuhejda je bila viši šerijatski referent u uredu pravobranioca dok je Huda bila glavni sekretar u šerijatskom odjelu pravosuđa u Selangoru.

Sedam drugih žena je tokom ceremonije također naimenovano kao sudije nižeg šerijatskog suda.

IslamBosna.ba