Broj novih tužbi za seksualno zlostavljanje protiv sveštenika Rimokatoličke crkve u SAD-u prošle je godine povećan za 16 posto na više od 800, prema izvještaju Crkve koje danas prenose američki mediji.

Navodi se da je u 2008. Crkva isplatila 436 miliona dolara u slučajevima zlostavljanja, većinom za naknadu štete žrtvama.

Istraživanjem, koje je obuhvatilo više od 200 biskupija i vjerskih redova diljem SAD-a, utvrđeno je da je svaka peta žrtva bila mlađa od 10 godina kada je zlostavljana.

Iako je broj tužbi protiv Crkve povećan u 2008., ukupan trošak njihovog rješavanja smanjen je za 29 posto u usporedbi s prethodnom godinom.

Associated Press navodi da je 2007. bila godina s neuobičajeno visokim troškovima, jer je u njoj nadbiskupija Los Angelesa počela isplaćivati naknade od 660 miliona dolara, iz nagodbe s oko 500 tužitelja.

Godišnji izvještaj prati napredak u primjeni Povelje o zaštiti djece, koju je Biskupska konferencija SAD prihvatila nakon izbijanja skandala zbog pedofilije među pripadnicima Rimokatoličke crkve u Bostonu 2002. godine.

Kardinal Francis George iz Chicaga izjavio je u povodu objave izvještaja za 2008., kako je Crkva “na pravom putu” u svom nastojanju da se bolje zaštite sva djeca u društvu.

Izvor:Onasa

Leave a Reply

*

captcha *